Jak podat výpověď

Jak podat výpověď

4.4
(67)

V dnešní době je změna práce mnohem častější záležitostí, nežli tomu bylo v minulosti. Měnit práci je běžné klidně ob rok či dva. Obměna práce je ale doprovázená značnou mírou stresu, i proto jsme sepsali několik bodů, které vás podáním výpovědi provedou. Napovíme vám, jak na problematické situace, které by vás s doručením výpovědi mohly potkat, ale také na možnosti, jak skončit pracovní poměr co nejsnáze a s respektem k zaměstnavateli. Nikdy totiž nevíte, kdy se znovu na pracovním trhu potkáte.

Výpověď sepište

Vždy trvejte na písemné podobě výpovědi, jinak se k ní nepřihlíží. Zároveň budete mít jistotu, že nedojde k žádným kličkám a pozdějším spekulacím. Výpověď si vytiskněte ve 2 kopiích, jednu si ponecháte a jedna bude pro vašeho zaměstnavatele.

Výpověď má své náležitosti

Důležité je dostatečně ve výpovědi identifikovat zaměstnance a informovat o ukončení pracovního poměru, dále musí být výpověď doručena zástupci zaměstnavatele. Další náležitosti jsou vhodné, ale nejsou zákonem vyžadované. Přesto by ale výpověď měla obsahovat alespoň:

 • Jméno
 • Datum narození
 • Adresu trvalého bydliště
 • Vaši pracovní pozici
 • Datum podání
 • Vlastnoruční podpis
 • Oznámení o ukončení pracovního poměru
 • Paragraf zákoníku práce dle jakého výpověď podáváte

Tip: Důvod své výpovědi uvádět nemusíte. Jediná úloha výpovědi je informovat zaměstnavatele o ukončení pracovního poměru. Není proto třeba sepisovat dlouhý sloh, ale stačí 1-2 věty.

Dokument ve dvou kopiích si nechte od svého zaměstnavatele podepsat i s datem převzetí.

Zvolte vhodný moment k předání

Pro předání výpovědi zvolte vhodný okamžik. Nedoporučujeme ji předávat před důležitým jednáním, když jste pod vlivem emocí vy nebo váš nadřízený. Pracovní trh v České republice je opravdu malý a zejména v nadnárodních firmách zná každý personalista jiného personalistu.  

 • Snažte se dokončit veškeré zásadní úkoly, ať odcházíte s čistým štítem.
 • Ač to není lehké, snažte se být v klidu a nejednat agresivně či s despektem. Jistě se vám tento přístup vrátí při pozdějším jednání (když budete chtít odkoupit nějaké zařízení, když budete potřebovat potvrzení či reference, či když budete spolu jednat v budoucnu).

Pro výpověď se můžete rozhodnout kdykoliv

Nemusíte nic vysvětlovat, ani se za nic omlouvat. Výpověď můžete podat ve zkušební době, i když běží nemocenská. Nejlepší je předat výpověď osobně, ale můžete ji i poslat poštou. Pozor, vždy ale doporučeně! Budete mít jistotu díky dodejce, že výpověď k rukám zaměstnavatele opravdu došla.

Typy výpovědí:

Existují 3 základní typy výpovědí:

1. Dohodou

Jedná se o nejlepší variantu. Při této alternativě je možné se dohodnout na jakémkoliv datu odchodu a pracovní poměr končí sjednaným dnem. Lhůta může být kratší, ale samozřejmě i delší, než je ta zákonná. Podmínka je, jak už z názvu vyplývá, že musí souhlasit obě strany. Nesouhlasí-li jakákoliv strana, platí 2 měsíce výpovědní lhůty.

 • I při skončení pracovního poměru dohodou musí být vše písemně.

2. Výpovědí

Počítejte s 2 měsíční výpovědní lhůtou! Výpovědní lhůta začíná běžet od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi. Podáte-li výpověď 23. 12.  dva měsíce se vám budou počítat od 01. 01. a platí tak, že od března můžete nastoupit do nové práce.

3. Okamžitým zrušením

Máte novou pracovní nabídku a nejraději byste ihned do nové práce přešli. To bohužel není tak lehké, protože máte sepsanou pracovní smlouvu. Okamžité zrušení umožňují pouze tyto dvě situace:

 • Vážné ohrožení zdraví a tím pádem nemožnost vykonávat práci. Musíte mít potvrzeno lékařským posudkem. Zaměstnavatel má povinnost vás do 15ti dnů od předložení lékařského posudku přesunout na vhodnější práci. Pokud tak neučiní, můžete ihned odejít.
 • Nebyla vám vyplacena mzda či plat. Pokud vám zaměstnavatel nevyplatí  část nebo náhradu mzdy či platu do 15 dnů po uplynutí období splatnosti, můžete okamžitě pracovní poměr ukončit.

Zaměstnavatel vás okamžitě může propustit v případě pravomocného odsouzení, nebo pokud zvlášť hrubým způsobem porušíte právní předpisy.

Tip: I výpověď okamžitým zrušením musí být podána písemně. Zároveň zákoník práce pamatuje na výpovědní lhůtu a zaměstnavatel, ač nemusíte chodit do práce, vám ji musí proplatit.

Zrušením ve zkušební době

Ve zkušební době můžete podat písemně výpověď vy i zaměstnavatel. Nemusíte opět poskytnout žádné vysvětlení.

 • pracovní poměr skončí doručením výpovědi, konkrétní datum nemusí být uvedeno.

Propustit Vás může zaměstnavatel:

Zaměstnavatel může dát výpověď jen z důvodu výslovně stanoveného v zákoníku a ve specifických případech můžete dostat výpověď od zaměstnavatele dle §52; například:

 • Při organizačních změnách (zrušení či přemístění zaměstnavatele, při jeho nadbytečnosti)
 • Vzhledem ke zdravotnímu stavu, kdy se stane zaměstnanec nezpůsobilý
 • Při závažném nebo soustavném porušení povinností zaměstnance
 • Při neuspokojivých pracovních výsledcích
 • Při zvlášť hrubém porušení pracovních povinnosti zaměstnance

Tip: Výpověď (až na výjimky) nemůže dostat osoba dočasně práce neschopná, těhotná zaměstnankyně nebo žena již na mateřské či rodičovské dovolené. Ta je v tzv. ochranné době.

Co když se něco nepovede?

Můžu stáhnout výpověď?

Výpověď můžete také zrušit. V případě, že si vás například zaměstnavatel váží a nabídne vám zvýšení mzdy, na které se rozhodnete kývnout. V takovém případě je možné výpověď jednoduše stáhnout a vše zůstane při starém bez jakéhokoliv omezení či komplikací.

Zaměstnavatel nechce výpověď přijmout?

Ať již máte s nadřízeným jakékoliv vztahy, propustit vás musí a vaši výpověď musí přijmout. Nebude-li ji chtít stále přijmout, využijte služeb pošty a zašlete ji do firmy na dodejku doporučeně. Máte tak jistotu, že šéf nemůže tvrdit, že nic nedostal. Zpět od pošty dostanete potvrzení o doručení.

POZOR: pro výpověď platí den doručení, nikoliv odeslání.

Je možnost skončit dříve?

Pokud Vám běží klasická 2 měsíční výpověď a nedomluvili jste se na skončení pracovního poměru dohodou, není možné proces urychlit. Určitě nedoporučujeme skončit dříve a do práce přestat chodit. Zaměstnavatel má totiž právo vyžadovat po vás náhradu vzniklé škody, což nemusí být malé částky. Zkuste proto nalézt kompromis pro obě strany nebo motivujte svého šéfa tím, že za sebe najdete náhradu nebo si odpracujete co nejvíce práce či dokončíte důležitý projekt.

Bude mi náležet odstupné?

Pokud odcházíte ze své vůle, odstupné vám bohužel nenáleží.

Propouští-li Vás ale zaměstnavatel pro nadbytečnost, ze zdravotních důvodů, nebo protože se firma či její část přemisťuje nebo ruší, tak ano. Výše odstupného je závislá od doby, jak dlouho ve firmě jste. Pokud Vám odstupné bude náležet, platí, že zákonné odstupné je následující:

 • Méně než rok = 1 průměrný měsíční výdělek
 • Alespoň 1 až 2 roky = 2 průměrné měsíční výdělky
 • Alespoň 2 roky a více  = 3 průměrné měsíční výdělky
 • V případě pracovního úrazu  = nejméně 12 ti násobek průměrného měsíčního výdělku

Samozřejmě zaměstnavatel může být vždy štědřejší.

Kdy se přihlásit na úřad práce?

Blíží se konec vaší výpovědní doby a nemáte zatím práci?  Nahlaste se do 3 pracovních dnů po ukončení pracovního poměru na úřad práce, stát za vás začne platit zdravotní a sociální pojištění a můžete požádat i o podporu v nezaměstnanosti.

Pokud si najdete nové zaměstnání, je třeba to úřadu práce nahlásit do 8 dnů.

Tip: Při odchodu můžete požádat zaměstnavatele o pracovní posudek. Dále dostanete výstupní list (potvrzení o vyrovnání závazků), potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) a potvrzení o zdanitelných příjmech.

Vzor výpovědi podané zaměstnancem

Ukázka vzoru výpovědi

Stáhnout vzor výpovědi (.docx)

Stáhnout vzor výpovědi pro starší verze Microsoft Word (.doc)

Stáhnout vzor výpovědi ve formátu PDF (.pdf, nelze upravovat)

Byl pro vás tento návod přínosný a dobře napsaný?

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 4.4 / 5. Počet hlasujících 67

Zatím nikdo nehlasoval, buď první!

Jak být produktivní
Jak být produktivní

Vaše ráno vytváří základ První hodina po probuzení je pro váš den zásadní. Měli byste ji věnovat něčemu, co vás >>>

Jak udělat daňové přiznání
vyplňování daňového přiznání

Daňové přiznání je ze zákona povinen podat každý, kdo měl za předešlé zdaňovací období nějaký příjem (ať už ze závislé >>>

1 Comment
 • V dnešní době je každý nahraditelný a v jednom zaměstnání člověk nezůstává sto let. Vždycky je to o domluvě a vztazích na pracovišti, nikdy nebyl problém se domluvit a případně odejít dříve. Dobře vědět, že se musí člověk hlásit na ÚP do 3 dnů…

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *