Jak vybrat vinylovou podlahu

pokládka vinylové podlahy

4.6
(80)

Ne vždy si to uvědomujeme, ale podlaha je jedním z nejdůležitějších prvků každého interiéru. Ať již se jedná o interiér obytný, nebo třeba o kancelář, je to právě podlaha, která ve velké míře ovlivňuje jeho vzhled a celkovou atmosféru. Současně pak musí snášet stálé namáhání. Procházející lidé, stojící i pohybující se nábytek, padající předměty, rozlité tekutiny… to vše a mnohem více musí podlaha vydržet a současně zůstat stále stejně krásná, jako když byla nová. Výběru podlahy i její následné pokládce je proto třeba věnovat maximální pozornost.

Co je to vinylová podlaha?

Typů podlah, ze kterých lze při výběru podlah volit, je samozřejmě celá řada. Masivní dřevo, parkety, laminát, keramická dlažba, marmoleum, lité podlahy, celoplošné koberce: na výběr je opravdu hodně konstrukčních materiálů a každý z nich má své výhody stejně jako nevýhody.

Jeden materiál ale v uvedeném výčtu chybí. Jedná se o stále populárnější vinyl. Ten je hlavním materiálem vinylových podlah. Ty jsou samozřejmě realizovány jako vícevrstvé, s jejich podkladovou, nosnou a nášlapnou vrstvou. Je to ale právě vrchní vinylová vrstva, která dává těmto podlahám většinu z jejich unikátních vlastností.

Příčinou neustále rostoucí obliby vinylových podlah jsou samozřejmě tyto vlastnosti. Charakteristiky vinylu jsou totiž pro konstrukci podlah prakticky ideální, a to jak z pohledu možností jejich designu, tak z pohledu funkčních vlastností.

Je těžké určit jednu vlastnost, která by vinyl charakterizovala nejvíce, pokud bychom si ale vybrat museli, nebylo by od věci označit za ni maximálně příjemný a měkký došlap. Vinylová podlaha je ideální i z hlediska tepelného komfortu, i při chůzi naboso bude příjemně hřát. Pokud by to snad nestačilo, nic se neděje, neboť i pod vinylovou podlahu lze bez problémů umístit podlahové vytápění.

Příjemným došlapem ale výčet výhod vinylových podlah zdaleka nekončí. I přes jeho měkkost, díky které je chození po něm tak příjemné, je vinyl velmi odolný. Vinylová podlaha tak bez větších problémů vydrží pády předmětů, rozlité omáčky a limonády, přesouvání skříní i každodenní opakovaných pohyb uživatelů v domácnosti.

Hledáte kvalitní podlahu – zkuste si vybrat ZDE.

Vysoká odolnost proti poškození umožňuje využívat vinylové podlahy jak v obytných prostorách, tak v těch kancelářských či dokonce komerčních a průmyslových. Vinyl je schopen ustát i zátěž každodenních zástupů zákazníků nebo obchodních partnerů. Stejně tak není problém využít vinylovou podlahu i v kuchyních nebo dokonce koupelnách. Vinyl je obecně vodě odolný, pro koupelny je navíc ještě dále upraven a odolnost vůči vlhkosti je ještě zvýšena.

Zásadní je i to, že vinyl lze povrchově upravit tak, aby vypadal jako kterýkoliv jiný materiál. Vinylová podlaha tak může být provedena v dekoru dřeva, stejně jako kamene nebo dlaždic. I to napomáhá prakticky univerzálnímu využití vinylových podlah, které mohou být provedeny prakticky v kterémkoliv dekoru a tím pádem využity v zásadě kdekoliv.

Hodí se i dobré tepelně izolační vlastnosti a také fakt, že vinylovou podlahu lze velmi snadno udržovat a ani její pokládka není náročná. Horší jsou naopak vlastnosti akusticky izolační, některé podlahy nicméně obsahují i speciální zvukově izolační vrstvu, která tuto nevýhodu minimalizuje.

Z pohledu montáže jsou vinylové podlahy vyráběny ve třech provedeních: samolepící vinylové podlahy, podlahy z lepených dílců a zámkové vinylové podlahy (tzv. click systém). Pokládce vinylových podlah se nicméně bude podrobně jeden z dalších odstavců.

Jako všechny typy podlah, i vinylové podlahy mají samozřejmě své nevýhody. Ostré předměty je mohou proříznout a takové poškození je neopravitelné, stejně jako podlahy s opotřebenou povrchovou úpravou. Těžší nábytek může také při delším působení vytvořit protlaky. Časem dochází také k jistému smršťování vinylu. V poslední době je také prakticky ve všech oblastech lidské činnosti stále silněji akcentován vliv používaných materiálů na životní prostředí. Vinyl v tomto ohledu není ideálním materiálem a na konci své životnosti představuje jistou ekologickou zátěž.

Jako poslední (nikoliv však významem) výhodu je třeba zmínit poměrně nízkou cenu vinylových podlah v porovnání s ostatními typy podlahových krytin. Kombinace výše uvedených vlastností a přijatelné ceny dělá z vinylu velmi oblíbený podlahový materiál.

Vinylové podlahy jsou příjemné, odolné, cenově dostupné a mají široké možnosti povrchových úprav.

Jak vinylovou podlahu vybírat?

Ve chvíli, kdy se člověk rozhodne pro vinylovou podlahu, musí si uspořádat myšlenky a uvědomit si, jaké parametry mohou odlišit jednu vinylovou podlahu od druhé. První na řadě bude samozřejmě vzhled. Již bylo zmíněno, že vinylové podlahy jsou vyráběny prakticky v nekonečném množství dekorů. Vybere si skutečně každý.

Na tomto místě je vhodné zmínit, že dekory dnešních vinylových podlah jsou natolik realistické, že kopírují i reliéf povrchu těch materiálů, které imitují (typicky dřevo). Zde samozřejmě platí, že čím kvalitnější a dražší vinylová podlaha, tím realističtější je její vzhled. Je proto třeba porovnávat co nejvíce podlah a vybírat co nejpečlivěji.

To, že podlaha by měla ladit s interiérem a měla by být dostatečně neutrální na to, aby bylo možné interiér alespoň do nějaké míry měnit a přestavovat, jsou základní pravidla, která se vyplatí dodržovat. Konečná volba je však vždy na zákazníkovi.

Mnohem objektivnější je další úhel pohledu na výběr vinylové podlahy – její zátěžová třída. Tu určuje dvojice čísel, z nichž to první odpovídá konkrétnímu prostoru, kde bude podlaha umístěna. Číslo 2 je pro bytové prostory, číslo 3 pro prostory komerční a číslo 4 naznačuje, že krytina je určena pro průmyslové objekty. Druhé číslo potom nabývá hodnot od 1 do 4 s tím, že se zvyšující se hodnotou se zvyšuje i odolnost vůči zátěži.

Vezmeme-li tento systém v potaz a podíváme-li se na něj blíže, vyjde nám, že podlahové krytiny se zátěžovou třídou 21 jsou vhodné pro místnosti s pouze občasným využitím, typicky jde ložnice. Podlahy označené jako 22 a 23 nás budou zajímat, pokud hledáme podlahu pro obývací pokoje, vstupní haly apod.

U komerčních prostor se bude potřebná zátěžová třída zvyšovat ve směru od malých kanceláří nebo zasedacích místností s občasným využitím přes prodejní prostory malých obchodů či recepce penzionů, až po hotely, obchodní domy a podobně silně zatížené prostory.

Zcela specifické jsou prostory průmyslové, kde musí podlaha vydržet např. i provoz malých vozidel. Výběr podlah pro průmyslové prostory je ale zcela odlišná oblast, jejíž řešení jde nad rámec tohoto návodu.

Dalším parametrem, který je třeba při výběru vinylové podlahy zvážit, je materiál základové desky, tj. té části, která byla již výše zmíněna jako nosná vrstva. Materiálů je na trhu celá řada a stále přibývají nové. Obecně lze říci, že vhodnější jsou spíše těžší materiály. Odlehčené plastové konstrukce lákají na nižší hmotnost, z pohledu tvarové stálosti ale bývají méně odolné.

Typickým a v dnešní době nejrozšířenějším řešením jsou vinylové podlahy s tzv. rigidním jádrem, které tvoří směs kameniva a vápence.

S odolností a celkovou kvalitou vinylové podlahy souvisí její celková tloušťka a tloušťka nášlapné vrstvy. I zde obecně platí, že čím více, tím lépe. Příliš tenké podlahové prvky mívají problémy se vzájemným napojením (u click systémů), patrnější jsou u nich i jakékoliv nerovnosti podkladové vrstvy.

Hledáte kvalitní podlahu – zkuste si vybrat ZDE.

Také větší tloušťka nášlapné vrstvy zvyšuje odolnost podlahy. Pro běžné domácí využití se využívá nášlapných vrstev o tloušťce alespoň 0.2 mm. Pro menší komerční prostory jsou vhodné vinylové podlahy s tloušťkou nášlapné vrstvy alespoň 0.3 mm. Pro nejvíce zatěžované interiéry typu průmyslových hal nebo obchodních domů jsou potom určené podlahy s tloušťkou nášlapných vrstev 0.5 mm či dokonce 0.7 mm.

Proces výběru vinylové podlahové krytiny musí zahrnovat i volbu montážního systému a také je na místě ověřit si, zda konkrétní vybraná podlaha odpovídá normám pro pokládku na podlahové vytápění apod.

Vinyl jakožto materiál je syntetický, o to důležitější je požadovat potvrzení o zdravotní nezávadnosti. Kvalitní značkové podlahy standardy zdravotní nezávadnosti samozřejmě splňovat budou, u levnějších neznačkových produktů je ale jistější si situaci ověřit. Je na místě sledovat testy na přítomnost ftalátů, formaldehyd, toxických kovů a dalších nebezpečných látek podle evropského seznamu REACH.

Vinylové podlahy mohou imitovat různé materiály.

Jak položit vinylovou podlahu?

Způsob pokládky vinylových podlah samozřejmě závisí na jejím konkrétním typu tak, jak byly vyjmenovány výše:

 • samolepící vinylové podlahy
 • podlahy z lepených dílců
 • zámkové vinylové podlahy (click)

Příprava podkladu je základem

Pro jakoukoliv podlahu platí, že podklad je pro kvalitní pokládku budoucí podlahy velmi důležitý. Je zásadní, aby byla dodržena všechna pravidla daná výrobcem podlah. Především jde o teplotu a vlhkost. Pro vinylové podlahy se udává většinou teplota mezi 15°C a 25°C a vlhkost v místnosti by měla být mezi 40 a 60 %. Materiál podlahové krytiny by měl být po dobu alespoň 48 hodin temperován. Pozor na pokládku v dosud nevytopené místnosti. Pokud bude místnost vyhřívána až po položení podlahy, neměla by teplota růst rychleji, než o jeden stupeň každý den.

Podklad by měl být samozřejmě vyrovnaný (maximální nerovnosti na úrovni 2 mm na 2 délkové metry) a také povrchově stálý. Není příliš vhodné pokládat vinylové podlahy přímo na beton či cement. Vždy je třeba použít např. samonivelační stěrku.

Vinylové podlahy by se nikdy neměly pokládat ani na jiné podlahové krytiny, např. parkety. Původní povrch je vždy třeba nejprve odstranit.

Hledáte kvalitní podlahu – zkuste si vybrat ZDE.

Pokládka samolepící vinylové podlahy

Samolepící vinylová podlaha je na pokládku relativně jednoduchá. Důležité je především zajištění dokonale rovného povrchu. V opačném případě se nerovnosti rychle a viditelně „propíší“ i do podlahy.

Před pokládkou stačí pouze strhnout krycí papírovou vrstvu a následně je možné podlahu nalepit. Samolepící vinylové podlahy mohou být také o něco dražší než vinylové podlahy z lepených dílců.

Pokládka lepené vinylové podlahy z dílců

I u samolepících vinylových podlah je dokonalá rovnost podkladu maximálně důležitá. Jakákoliv nerovnost se v tomto případě projeví na rovnosti podlahy. Při vlastním lepení je důležité stoprocentně dodržovat určené technologické postupy. Jedná se především o nanášení správné vrstvy lepidla, jeho dostatečně dlouhá doba na vzduchu apod.

Pokládka lepených dílcových vinylových podlah je poměrně náročná a je na místě ji svěřit zkušeným podlahářům. Jde jak o přesnost pokládky, tak o již zmíněné správné zacházení s lepidlem apod.

Pokládka zámkových podlah se systémem click

Podlahy se systémem click, někdy také zaklikávací nebo zámkové podlahy, jsou de-facto plovoucí podlahy, jejichž jednotlivé dílce do sebe zapadají skrze spojovací systém, který dnes obecně vykazuje velmi vysokou pevnost v tahu i tvarovou stálost.

Pokládka zámkových vinylových podlah je velmi snadná a jedná se pro nejlepší volbu, kterou mohou udělat ti, kdo se budou snažit podlahu instalovat svépomocí. I proto se jedná v poslední době o nejoblíbenější typ vinylových podlah, jehož popularita i nadále roste.

Prvním krokem, který musí předcházet vlastnímu položení zámkové vinylové podlahy je opět pečlivě zarovnání a očištění podkladu. Na ten je poté položena podložka, která jednak vyrovnává poslední zbylé nerovnosti a v případě potřeby také umožní položit podlahu na podlahové vytápění.

Hledáte kvalitní podlahu – zkuste si vybrat ZDE.

Podložky jsou většinou navrženy tak, aby se jejich jednotlivé pásy spojovaly uprostřed lamel. Díky tomu je možné provádět pokládku podložky a vlastních podlahových dílců najednou – nejprve lamela, poté další pás podložky, lamela atd. Povrch podložek lehce lepí a podlahu tak fixuje na místě.

Při pokládce jednotlivých lamel se postupuje ode zdi ke zdi s tím, že u zdi by měla zůstat alespoň 4 mm široká dilatační mezera. Poslední lamelu je samozřejmě třeba seříznout, což se provádí odlamovacím nožem s pomocí úhelníku. Opět je třeba dbát na to, aby byla u kraje stěny ponechána 4 mm mezera.

Podobná dilatační spára by měla být vytvořena mezi lamelami i v případě, že je vinylem pokrývána velká plocha. V takovém případě je doporučena spára každých 8 mm. V případě, že je podlaha pokládána ve dvou sousedících místnostech, správným postupem je pokládka dvou samostatných podlah, mezi nimiž je mezera překrytá např. přechodovou lištou.

Jednotlivé lamely je třeba vždy správně spojit. U první řady se spojuje v příčném směru, poté je třeba provádět spojení jak ve směru příčném, tak podélném. Zámky by do sebe měly zapadnout lehce, není třeba používat žádné nástroje nebo přílišnou sílu.

Pokládka zámkových vinylových podlah systému click je velmi snadná a lze ji bez problémů zvládnout svépomocí.

Lišty a další příslušenství k vinylovým podlahám

K vinylovým podlahám všech typů lze dokoupit celou řadu krycích lišt a dalších doplňků, včetně speciálních prostředků na údržbu vinylu a ochranu jeho vrchní vrstvy. Lišty jsou na trhu dostupné v prakticky nekonečně široké nabídce nejrůznějších barev a dekorů tak, aby bylo možné je využít v každém interiéru a v kombinaci s jakoukoliv vinylovou podlahou. Na trhu nalezneme lišty v dekoru hliníku, dřeva, jednobarevné dekory, apod.

Lišta tak může s podlahou dokonale splývat, anebo ji naopak obohacovat v případě, že má jiný vzor než vlastní podlaha.

Zmíněné prostředky na údržbu zase prodlužují životnost podlahy a její dokonalý vzhled. Některé vytváří na vinylu ochrannou vrstvu bránící povrch před poškrábáním a jiným poškozením.

Nabídka doplňků pro vinylové podlahy je velmi široká a zahrnuje např. přechodové a zakončovací lišty nebo prostředky pro údržbu.

Shrnutí

Vinylové podlahy představují moderní řešení realizace podlahové krytiny. Nabízí velmi příjemný nášlap, vysokou míru odolnosti, díky níž mohou být umístěny v domácím i komerčním a průmyslovém prostředí, a v neposlední řadě i nepřeberné množství dekorů a povrchových úprav, díky niž mohou bát prakticky nerozeznatelné od originálních materiálů. Výhodou je taktéž snadná pokládka.

Vinylové podlahy jsou dodávány v několika typech lišících se navzájem materiálem vnitřních vrstev, tloušťkou či způsobem instalace. V současné době jsou velmi oblíbené podlahy se systémem click, které lze jednoduše položit i svépomocí.

Hledáte kvalitní podlahu – zkuste si vybrat ZDE.

Stejně jako u jiných produktů je však třeba věnovat jejich výběru maximální pozornost. Jen tak je totiž možné zakoupit podlahu, která bude nejlépe odpovídat požadavkům konkrétního interiéru a jeho uživatelů.

Byl pro vás tento návod přínosný a dobře napsaný?

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 4.6 / 5. Počet hlasujících 80

Zatím nikdo nehlasoval, buď první!

Jak vyčistit troubu
Jak vyčistit troubu

V některých domácnostech se elektrická trouba používá jednou týdně, v jiných každý den. Když však přijde na řadu čištění, jen málokterá >>>

Jak se zbavit octomilek
octomilka

Octomilky jsou nepříjemný hmyz, který dokáže potrápit. Původně se jedná o zemědělské škůdce, kteří k nám přicestovali ze subsaharské Afriky. >>>

4 Comments
 • Dobrý den, měl bych ještě dotaz. Rád bych položil vinyl na click na stávající starou a hlavně lepenou plovoucí podlahu. Mezi podlahy bych použil buď miralon a nebo raději izolační podložky pod podlahy. Jaký je Váš názor na tento postup? Jedná se o pokládku kuchyně a obývacího pokoje na podlahu usazenou přibližně 15 let.

  Děkuji za odpověď Petr

 • Dobrý den Petře,
  tento konkrétní postup nedoporučuji ze dvou důvodů, podklad musí být pevný a soudržný, což 15 let stará lepená plovoucí podlaha asi nesplňuje a za druhé nerovnosti, které nyní máte na té lepené plovoucí podlaze by se časem prokreslily do vinylové podlahy, kterou chcete dávat.

 • Dobrý den,mužů vinilovou podlahu clik položit na linoleum které už doma mám? A zvládnu pokládku sama? Mám kočky a chtěla bych kvalitnější podlahu která vydrží jejich drápky 🙂 Děkuji

 • Dobrý den Báro, pokládka vinylové podlahy typu click není nijak složitá. Byť i zde existují jistá pravidla, ale na netu najdete celou řadu podrobných videonávodů, které vás celou pokládkou provedou. Samotný výsledek však záleží na připraveném podkladu. Všechno nestabilní musí pryč – koberce, staré plovoucí podlahy, filc i lino. Záleží i na tom jaký materiál se nachází pod PVC a v jakém je stavu. Podklad musí být rovný, bez plísně, vlhkosti. Doporučuji odstranit lino a zjistit v jakém stavu je podklad a podle toho postupovat dále. Možná bude stačit podložka pod vinyl, v horším případě bude potřeba vylít podlahu nivelačkou. Správná příprava však stojí zato, přece jen se jedná o investici na delší dobu.

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *