Jak zkontrolovat výplatní pásku

kontrola výplatní pásky

3.8
(23)

Vysvětlení výplatní pásky

Výplatní pásku by měl každý zaměstnavatel poskytovat svému zaměstnanci – a to měsíčně. Zahrnuje údaje, které se týkají vás i společnosti, pro kterou pracujete, ale také informace, na základě kterých byla vypočítána vaše mzda. Těmito informacemi je hrubá mzda, počet odpracovaných hodin, daně, slevy na daních, příplatky či prémie a další informace.

Kontrola výplatní pásky

Přestože se jedná o tak častý dokument, se kterým přichází do kontaktu velká většina z nás, jen málokdo se vrhne do kontroly výplatní pásky. Pravdou je, že ve většině případů bude všechno vypočítáno tak, jak má být. Můžete si ale zkontrolovat, zda byly uplatněny všechny slevy na daních, na které máte nárok. Nebo kolik máte dnů dovolené. Víte, kde takové údaje na své výplatní pásce najít?

Zkratky na výplatní pásce

Nejprve bychom si měli vysvětlit základní zkratky, které se na výplatní pásce objevují. Pokud si nevíte s něčím rady, můžete se poradit také na účetním oddělení společnosti, pro kterou pracujete. Obvykle se ale jedná o tyto zkratky:

  • HPP: Hlavní pracovní poměr.
  • ZP: Zdravotní pojišťovna (každá pojišťovna má svůj číselný kód, který se uvádí, například Všeobecná zdravotní pojišťovna má 111, ČPZP má 217 apod.).
  • Průměr DNP: jedná se o denní vyměřovací základ, ze kterého se vypočítá nemocenské pojištění.
  • Průměr PPÚ: jedná se o hodinový průměr, který dostane zaměstnavatel za dovolenou a svátky.

Informace na výplatní pásce – oddělení výplata

Na výplatní pásce se můžete dočíst o těchto informacích, týkajících se vaší výplaty:

Výše mzdy (někdy uvedeno pouze jako Mzda)

Ta je napsána vždy jako hrubá mzda, která se vypočítá podle počtu odpracovaných hodin. Mzdu můžete mít hodinovou nebo úkolovou, popřípadě můžete mít fixní plat.

Hrubý příjem

Hrubý příjem není totéž jako mzda. Může být stejný, ale to pouze v případě, že nemáte žádné příplatky ani prémie. Je to tedy součet mzdy a případných odměn.

Nejedná se o částku, kterou dostanete vyplacenou (bohužel), ale o částku, ze které se počítá zdravotní a sociální pojištění.

Zdravotní pojištění

Zde je uvedena výše, která odpovídá 4,5 % z hrubého příjmu. Je to tak u všech zaměstnanců, jedná se o odvod na zdravotní pojištění. Tolik se odečte z vaší hrubé mzdy na toto pojištění.

Sociální pojištění

Další z odvodů z hrubé mzdy. Počítá se stejným způsobem jako zdravotní pojištění, jeho výše je ale 6,5 %.

Daňový základ

Daňový základ se mezi lidmi vžil spíše pod označením „superhrubá mzda“, ačkoli se nejedná o termín, který byste mohli najít v zákoníku týkajícím se daní. Toto číslo je velice důležité, protože se z něj počítá daň z příjmu. Daňový základ získáte navýšením hrubé mzdy o 34 % (což je částka, kterou na zdravotním a sociálním pojištění zaplatí zaměstnavatel za zaměstnance).

TIP: Pro usnadnění výpočtu stačí, když hrubou mzdu vynásobíte číslem 1,34.

Odvody zaměstnavatele

Jsou právě těch 34 %, které za zaměstnance musí zaplatit zaměstnavatel státu (jedná se o sociální a zdravotní pojištění, které platí zaměstnavatel za své zaměstnance). Mohli bychom také říci, že je to rozdíl mezi daňovým základem a hrubou mzdou.

Zálohová daň

Tvoří 15 % z daňového základu. Zaokrouhluje se na desetikoruny nahoru, pokud je váš daňový základ (superhrubá mzda) 36 152 Kč, pak vám 15 % z ní vychází na 5 422,8 Kč. Zálohová daň musí být zaokrouhlena na desetikoruny nahoru, bude tudíž ve výši 5 430 Kč.

Daň po slevě

Naštěstí zálohovou daň nemusíme platit celou. Zákon nám umožňuje uplatnit si určité slevy. Daň po slevě je tedy zálohová daň, od které odečteme slevy, které máme na daních. Každá osoba má slevu na poplatníka (ta činí 2 070 Kč), dále pak to může být bonus na dítě.

Daň po slevě je výše daně, která se posílá státu pod označením „daň z příjmu“.

Čistý příjem

Nyní se konečně dostáváme k číslu, které nás zajímá. Čistý příjem je částka, kterou dostanete skutečně k výplatě. Jedná se o hrubou mzdu poníženou o veškeré daně (odvody zdravotní a sociální, daň po slevě). Někdy – zejména je-li mzda nízká, může dojít k tomu, že čistý příjem může být po odečtení daní vyšší, než byl původně. Jde o to, že například při nárokování bonusu na děti, může být daň po slevě záporná (tj. odčítá se jakoby ze státní kasy do vaší kapsy).

Informace na výplatní pásce – oddělení dovolená

Na výplatní pásce se můžete dočíst o těchto informacích, týkajících se vaší dovolené:

Dovolená nárok

Ze zákona má každý zaměstnanec nárok na 20 dní dovolené za rok. Někteří zaměstnavatelé ale nabízí svým zaměstnancům bonusy ve formě většího počtu roční dovolené (obvykle 25 až 30 dní). To na kolik dní dovolené máte nárok vy, se můžete dočíst právě na své výplatní pásce.

Dovolená čerpaná

Zde je uvedeno, kolik dní dovolené již bylo vyčerpáno. Je to také šikovný údaj, protože například vybírá-li si zaměstnanec dovolenou po dnech, nemusí mít již přehled, kolik dnů si již vybral.

Dovolená krácená

Tento údaj není uveden vždy. Na krácenou dovolenou má totiž zaměstnavatel nárok pouze tehdy, když vznikly překážky, pro které zaměstnanec nemohl pracovat. Příkladem je například dlouhodobě omluvená absence a podobně.

Dovolená zbývá

Tento údaj je vlastně počet dnů, které ještě může zaměstnance vyčerpat na svou dovolenou. Vyjádřeno matematicky je to Dovolená nárok mínus Dovolená čerpaná.

Stravenky – z které „mzdy“ se odčítají

Spousta zaměstnavatelů nabízí svým zaměstnancům jako bendit stravenky, za které mohou nakoupit buď v podnikové prodejně, nebo je uplatnit ve vybraných supermarketech či restauracích. Určitou výši stravenek si ale může odečíst z platu zaměstnance (zaměstnanec na tom vydělá, například za osmdesátikorunovou stravenku zaplatí třeba jen 40 Kč – podle toho, jakou spoluúčast si zaměstnavatel zvolil). Stravenky se strhávají z čisté mzdy.

Byl pro vás tento návod přínosný a dobře napsaný?

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 3.8 / 5. Počet hlasujících 23

Zatím nikdo nehlasoval, buď první!

Jak udělat daňové přiznání
vyplňování daňového přiznání

Daňové přiznání je ze zákona povinen podat každý, kdo měl za předešlé zdaňovací období nějaký příjem (ať už ze závislé >>>

Jak investovat do ETF (burzovně obchodovaných fondů)
ETF

Zajímáte se alespoň okrajově o svět investování? Pak už jste možná narazili na pojem ETF. Jedná se o moderní investiční >>>

0 komentářů

Zatím nejsou k dispozici žádné komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.