Psychická impotence – jaké jsou její příčiny a prevence

psychická impotence

4.5
(30)

Poruchy erekce, případně dlouhodobější impotence, jsou v dnešní době jedním z nejčastějších
důvodů, proč muži navštěvují sexuologické poradny
. S nějakou formou erektivních dysfunkcí se ve
svém životě velmi pravděpodobně setká každý muž, většinou k ní ovšem dochází nahodile a mívá
krátkodobého trvání. Může však mít významný dopad především na jeho celkové psychické zdraví,
zvláště, pokud se problém stává setrvalým.

Impotence a její příčiny

Impotence a erektivní dysfunkce jsou symptomaticky prakticky totožné, rozdíl mezi nimi spočívá
především v délce trvání problému. Ve své podstatě se jedná o neschopnost dosáhnout úplné erekce
pohlavního údu, případně její následné udržení. Ty se dále promítají nejen do celkového výkonu při
pohlavním styku nebo ztráty chutě na něj.

Příčiny erektivních poruch a dysfunkcí se různí, standardně jsou však rozeznávány tři hlavní
kategorie, a to fyziologické příčiny, příčiny vyplývající z nesprávné životosprávy a příčiny
psychologické.

Problémy s erekcí jsou celkem častým jevem u mužů nad 50 let. V posledních letech se ale s tímto problémem dle sexuologů potýkají i mladší ročníky. Mimo medikace předepisované lékařem se používají i běžně dostupné prostředky pro posílení erekce. Mohou to být tablety nebo i gely a krémy, které mají stimulovat krevní oběh a nervové zakončení, tím dojde ke zvýšení prokrvení a citlivosti penisu.

Fyziologické příčiny

Impotence nebo erektivní dysfunkce či poruchy mohou být důsledkem tělesného poškození tkání
nebo částí pohlavního ústrojí (nemoc, nehoda), sníženou hladinou či tvorbou hormonů potřebných
pro jejich správnou funkci či přímo na tělesnou zdatnost. Mezi fyziologické příčiny patří kromě úrazů
a civilizačních chorob, jako jsou obezita nebo alkoholismus, také chronické nemoci (vysoký tlak,
vysoký cholesterol, diabetes, Parkinsonova choroba apod.).

Vedle přímých příčin může mít na kvalitu erekce vliv také medikace, zvláště pokud je určená
k úpravě přirozené hormonální hladiny jednotlivce, či upravuje nervový systém nebo krevní oběh.

Mezi nejčastěji uváděné se řadí:

  • antidepresiva
  • léky na vysoký tlak
  • léky na nemoci srdce
  • protizánětlivé léky
  • přípravky pro uvolňování svalů
  • hormonální léčba
  • chemoterapie
  • léky určené k léčbě prostaty

Příčiny spočívající v nesprávné životosprávě

Životospráva a obecně životní styl ovlivňují prakticky všechny oblasti tělesných i duševních
schopností jedince, potenci nevyjímaje. Z tohoto hlediska lze za nepříznivé prvky životního stylu
s negativními důsledky pro erektivní funkci považovat především kouření, zneužívaní omamných
látek, nadměrné požívání alkoholu a samozřejmě nezdravé stravování, které může vést až
k fyziologickým problémům podepisujícím se na zdraví muže.

Příčiny psychologické

Psychologické příčiny jsou mnohdy přehlíženy a obecně je jim přikládán menší význam než příčinám
uvedeným v prvních dvou kategoriích, jelikož budí spíše abstraktní dojem. Právě psychologické
příčiny vedoucí k mentální impotenci, jsou však velmi důležitým faktorem odstraňování problému
impotence a v mnohém poskytují primární preventivní krok, kterým lze těmto neduhům zabránit.

Co je psychická impotence

Psychická impotence nemá primárně fyziologický základ, není tedy způsobena odhalitelnými
tělesnými příčinami a vychází výhradně z psychického stavu muže. V tomto směru lze rozlišovat dvě
hlavní skupiny příčin, které jsou buď spojené s běžnými životními okolnostmi, nebo přímo s oblastí
partnerské (pohlavního). Prevence a zejména pak řešení impotence či erektivních poruch a dysfunkcí
se pak liší ve způsobu jejich odstraňování.

Psychická impotence dána okolnostmi

Důvody pro rozvoj erektivních poruch způsobených vnějšími vlivy se obecně přičítají stresu. Ať už se
jedná o stres pramenící z náročného zaměstnání, nebo oblastí soukromého života, které se negativně
promítají do psychického stavu muže, lze tento faktor považovat za jeden z klíčových. Pokud je
člověk v neustálém napětí, má starosti nebo strach z dalších životních zkoušek, projevuje se tento
stav na jeho zdraví také fyzicky. Jednak se může stát, že vysoká úroveň stresu způsobí rozvoj některé
z nežádoucích forem životního stylu nebo přímo onemocnění postihující důležité orgány odpovídající
za výkon či funkčnost pohlavního ústrojí. Stres zároveň způsobuje problémy s koncentrací nebo
naopak uvolněním, které jsou pro správný sexuální výkon potřebné.

Kromě stresu mohou psychickou impotenci způsobovat také další faktory, které nejsou přímo spojené
s pohlavním aktem. Mezi nejčastější se řadí deprese nebo obecná ztráta zájmu o běžné životní
potřeby a priority, kterou lze označit jako nezájem nebo lhostejnost.

Deprese jsou komplexním psychologickým problémem zasahujícím do všech oblastí života
jednotlivce a provází většinu diagnostikovaných i neléčených mentálních chorob. Pomineme-li tyto
samostatně, je to právě deprese, která může vyklíčit ve ztrátu sexuálního apetitu nebo celkovou
neschopnost pohlavního aktu.

Podobným problémem jako deprese je lhostejnost. Tento psychický stav přichází nejčastěji s věkem
a únavou životem a může být přímým důsledkem snížení úrovně stresu v předchozí fázi života.

Psychická impotence spojená s pohlavním aktem

Do této kategorie příčin psychické impotence patří především různé typy úzkosti. Primárně se jedná
o výkonovou úzkost, jež pramení ze strachu, že celý akt nebude dostatečně uspokojující pro
partnerku. Výkonová úzkost může být zapříčiněná buď nezkušeností, nebo naopak předchozími
problémy s potencí či odmítavým postojem opačného pohlaví. Opakovaná špatná zkušenost může
vést až k totální impotenci, jelikož muž nebude schopen sám sebe přesvědčit o schopnosti provést
akt na odpovídající úrovni.

Obdobně se mohou projevovat i další úzkosti spojené se strachem z realizace pohlavního styku, jako
jsou vina (pokud není muž schopen svou partnerku dostatečně sexuálně uspokojit) a nízké
sebevědomí (vyplývající z negativních interakcí se sociálním okolím). Zvláštní místo má pak ve výčtu
příčin psychické impotence závislost na pornografii, která znemožňuje muži prožívat reálný
pohlavní styk s partnerkou.

Jak se psychické impotenci nejlépe bránit a jak jí předcházet

Pokud je příčina impotence nebo erektivní dysfunkce či poruchy pouze psychická, lze ji poměrně
dobře kompenzovat odstraněním faktoru, který ji vyvolává. Setkáte-li se s problémy s erekcí, ještě
předtím, než navštívíte sexuologa (kterého si kvůli studu většina mužů nechává až jako poslední
možnost řešení), můžete vyzkoušet několik věcí.

Změňte svůj životní styl

Objeví-li se problémy s potencí, zkuste nejdříve změnit vnější vlivy, které by ji mohly způsobovat.
Zbavte se špatných návyků, jako jsou kouření, pití alkoholu nebo přejídání. Choďte na procházky,
zkuste trávit čas venku a také mezi lidmi. Sociální interakce pozitivně přispívají k celkové mentální
pohodě jedince.

Upravte svou životosprávu

Udělejte si rekapitulaci svého jídelníčku a upravte ho tak, aby byl co nejzdravější. Není na škodu
poradit se s odborníkem na výživu nebo si vyhledat různé informace o zdravém stravování. Rozlučte
se s rychlými cukry a jídlem bohatým na nezdravé tuky. Jezte pravidelně, hodně pijte a hýbejte se. I
jen dočasná ztráta potence je alarmem, že je s vaším tělem něco špatně.

Vyhýbejte se stresu a jeho faktorům – relaxujte, cvičte

Máte-li stresující zaměstnání nebo problémy v rodině (s manželkou, dětmi, širší rodinou), asi se
stresu úplně nevyhnete. Co ovšem pomáhá je vytvořit si denní plán, do kterého zařadíte čas na
oddech, odpočinek a relaxaci. Najděte si aktivitu, u které se dokážete uvolnit a na všechno
zapomenout, řada typů cvičení má speciální cviky pro uvolňování stresu.

Komunikujte se svou partnerkou

Leží-li příčina nízkého libida především v úzkostných stavech, pak je velmi důležitá komunikace.
Pokud máte strach z neúspěchu, promluvte si o tom s partnerkou nebo vyzkoušejte jiné způsoby, jak
u ní dosáhnout vyvrcholení. A hlavně neztrácejte nervy, jakmile se vám tuto metu povede překonat,
zvýší se vaše sebevědomí a vše by se mělo v dobré obrátit.

Koho požádat o pomoc?

Jestliže problémy s potencí přetrvávají a nejste schopni je odstranit svépomocí, neodkládejte
návštěvu lékaře. Psychická impotence a erektivní dysfunkce, jsou-li jejich příčiny hluboce
zakořeněny, budou vyžadovat delší terapii, na níž se budou podílet pravděpodobně jak sexuolog, tak
psycholog, aby odhalili klíčovou příčinu jejich vzniku a trvání. Neřešením problému se může jeho
závažnost prohlubovat a hrozí rozvinutí dalších faktorů, které ji způsobují.

Byl pro vás tento návod přínosný a dobře napsaný?

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 4.5 / 5. Počet hlasujících 30

Zatím nikdo nehlasoval, buď první!

Jak se zbavit pih
Žena s pihami

Pihy. Na dětské tvářičce působí rozkošně. Starší je často považují za problém, který chtějí řešit. I když podle odborníků pleť s takovou ozdůbkou >>>

Jak uplést francouzský cop
Jak uplést francouzský cop

Francouzský cop je jedním z nejkrásnějších druhů pletených účesů, podobně jako amazonský cop. Tento typ copu se používá již více než >>>

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *