Jak vybrat základní školu

Děti v základní škole

4
(16)

Vybrat základní školu nemusí být vůbec tak lehké, jak by se mohlo na první pohled zdát. Nabízí se totiž řada argumentů, které si musíme projít, uvědomit si, jaké jsou naše priority, a nakonec udělat to nejlepší rozhodnutí. A to nejen pro nás, ale především pro naše dítě. Jsou sice věci, které jako rodič nedokážeme ovlivnit – například vztahy mezi dětmi – ale je tady řada věcí, které ovlivnit dokážeme, a proto bychom se měli snažit najít to nejlepší prostředí.

Na co se při výběru zaměřit?

Dostupnost školy

Vybírejte školu, která je blízko nebo při cestě do práce a ušetří vám to každý den spoustu času. Zamyslete se nad tím, kdo bude dítě do školy doprovázet a zda je pro vás její lokalita dostupná. Za několik let bude dítě schopné chodit ze školy domů samo, a proto popřemýšlejte, zda zvládne dojít domů bezpečně. Pokud bude škola v dosahu domova, bude mít možnost scházet se se svými spolužáky a tím se tzv. vyřádit po škole.

Prostředí uvnitř i venku

Učení je kreativní proces, a i když jsou děti opravdu kreativní bytosti, stejně je potřeba v nich tuto vlastnost povzbuzovat. A tomu může hodně napomoct prostředí, ve kterém se dítě nachází. Kdybychom se zavřeli do temné místnosti s holými zdmi, nechtělo by se učit ani nám, natož dětem. A proto bychom je měli obklopit barvami, obrázky, květinami a dalšími prvky, které jim pomůžou vnímat třídu či celou budovu o něco přátelštěji. Výběr prostředí ale není jen o rodiči. Dítě by mělo říct samo, zda se cítí ve škole dobře nebo ne, a proto jej nechte vyjádřit svůj názor např. na dni otevřených dveří, při návštěvě školního jarmarku nebo jiné školou pořádané akci. Koneckonců je to totiž vaše dítě, kdo ve vyvolené škole stráví následujících devět let.

Družina a kroužky

Zjistěte si, odkdy dokdy může být vaše dítě v družině a zda vám tyto časy vyhovují s pracovní dobou. Spousta škol nabízí také kroužky, ve kterých se dítě může přiučit něco zajímavého a užitečného. Tato možnost je skvělá v tom, že se dítěte po vyučování hned někdo ujme a nemusí samo bloudit přes město do kroužku, který je mimo školu a zároveň tak využije čas k tomu, aby se přiučilo něco nového, co do klasické výuky nespadá.

Výuka a učitelé

Na dni otevřených dveří mají rodiče často možnost nahlédnout i do výuky a podívat se, jak si učitel rozumí s žáky a jaká vládne při výuce atmosféra. Můžete se poptat, kdo bude učit prvňáčky a prohodit s kantorem pár slov ohledně průběhu výuky, způsobu testování znalostí nebo jakým způsobem jsou žáci hodnoceni. Většina škol preferuje třídy po 25 až 30 dětech. Některé ale navíc nabízí pomocného asistenta, který se věnuje žákům, jenž nechápou cokoliv z probírané látky. Učení je tak pro žáky jednodušší, jelikož se nestává, že by kvůli nepochopenému učivu nemohl pokračovat s další látkou. Pokud se u vašeho dítěte projevuje náklonnost nebo talent k něčemu, můžete vyhledat specificky zaměřenou třídu, např. třídu zaměřenou na sport, matematiku nebo přírodní vědy.

Všímejte si vybavení

Rozhlížejte se po třídách a všímejte si, jaké vybavení učitelé používají k výuce. Nenechte se ale zmást samotnými technologiemi. Může se totiž stát, že budete spokojeni s moderní interaktivní tabulí, ale posléze od svého dítěte zjistíte, že ji používá ani ne polovina učitelů, jelikož si s technikou zase tolik nerozumí. Proto se nezapomeňte ptát na věci, které vás zajímají. Ve třídách bývají učitelé a očekávají vaše dotazy. Nezapomeňte se podívat na pomůcky i do tělocvičny a navštívit jídelnu. Prohlédněte si jídelníček nebo se zeptejte, zda mají děti na výběr, případně z kolika jídel. Často se potom totiž stává, že si dítě volí jídlo samo a vybírá si jen sladké obědy chudé na živiny, které ve vývoji nutně potřebuje.

Úspěchy a pověst školy

Kvalitní školu poznáte mimo jiné i podle výsledků žáků. Docela často se totiž pořádají různé soutěže mezi školami či vědomostní olympiády, kterými se školy rády chlubí. Těchto soutěží se zúčastní vždy jen nejlepší žáci z každé třídy, což ale automaticky donutí vyučujícího, aby se snažil všechny děti naučit co nejvíce látky, aby v soutěži uspěli. Důležitými čísly, která by vás měla zajímat, jsou počty přijatých žáků na střední školu. Právě na tu má totiž děti základní škola připravit, ale i přes to mívají žáci z některých škol problém se na vysněnou školu dostat, jelikož se nenaučili dostatečně dobře anglicky, či mají problém s matematikou atd. Každá škola si tyto statistiky dělá a nemusíte se stydět o ně poprosit, abyste mohli nahlédnout, jak na tom škola je. Na tuto i jinou statistiku se můžete podívat i na internet (pokud ji škola zveřejní). Najdete tam také ohlasy na školu a hodnocení rodičů i studentů. Přesto ale nevěřte všemu, co si o škole přečtete na internetu, a jestliže máte možnost získat recenzi od známého, zeptejte se raději jeho. Můžete s ním probrat jeho názor a budete více v obraze, než když si přečtete komentář naštvaného rodiče.

Neberte to na lehkou váhu

Škola je pro vývoj dítěte důležitá, a právě v tomto věku zvláště záleží na tom, kdo bude dítě ovlivňovat, aby si vytvořilo zdravé sebevědomí. Díky dobrému učiteli se může vaše dítě zamilovat do předmětu, který by pro něj byl na jiné škole kvůli vyučujícímu noční hrůzou. Zjistěte si, jaké přístupy ke vzdělávání existují a snažte se dítěti učení zjednodušit tím, že ho bude opravdu bavit. Škola totiž nemusí být vždy jen povinností a pokud se vám podaří najít dobrého učitele, můžou se z domácích úkolů, které pro dítě představují nesmyslné strašáky, stát hravé cvičení na pár minut odpoledne.

Zápis do školy

Tato událost je pro dítě z určitého hlediska zlomová. To se totiž dostává do nového prostředí, často pozná i nové kamarády a mění se jeho aktivity, kterými se během dne doposud zabývalo. K zápisu si rodič nebo zákonný zástupce přinese:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • pokud je potřeba, tak i rozhodnutí o odkladu školní docházky, které bylo vydáno v minulém roce
  • pokud je dítěti méně než šest let, měli bychom si přibalit doporučení pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře

O přijetí dítěte rozhoduje ředitel školy, přičemž je povinen přijmout žáky s místem trvalého bydliště v příslušném školském obvodu.

TIP: Spousta dětí se zápisu bojí, jelikož je to pro ně něco nového. Popište jim proto, co se od nich bude očekávat a přesvědčte je, že se nemají čeho bát.

Jde to i jinak aneb Montessori škola

Poslední dobou jsou čím dál více oblíbené Montessori školy, které se staví k dítěti jako k osobnosti, která je kreativní a ve které by se měla podporovat zvědavost. V těchto školách neexistují tresty ani napomínání, které by mohly děti odradit od určité aktivity. Žáci nejsou do ničeho na sílu nuceni a učitel působí jako jejich průvodce za poznáním. Používá u toho pomůcky, které dětem lépe přiblíží látku a které jim pomůžou s pochopením. Učitelé chválí děti jen když si to opravdu zaslouží a pomáhají jim vybudovat si zdravou sebedůvěru, ale také snahu něčeho dosáhnout.

Jak najít nejideálnější školu pro vaše dítě?

Pro začátek byste si měli srovnat priority a to tak, že si určíte, jaký faktor je pro vás nejdůležitější. Některým rodičům nevadí každý den vozit dítě hodinu do školy a některé by to začalo štvát už po pár dnech. Ideální by samozřejmě bylo, kdyby byla vaše vysněná škola v dosahu bydliště, ale v jiném případě budete asi muset pro kvalitu vzdělání vašeho dítěte něco obětovat. V současnosti nejvíce rodičů přitahují školy, na kterých se učí jazyky efektivně již od první třídy. Na jazykových školách pak přibude v šesté třídě ještě druhý jazyk.

Rodiče si uvědomují, jak je důležité, aby umělo dítě tzv. něco navíc, a proto vyhledávají tyto typy škol, kde se vyučují již od první třídy cizí jazyky, případně matematicky nebo pohybově zaměřené školy. Často ale bývá problém se spádovou školou, jelikož pokud nedokážeme trvalé bydliště v daném okruhu, o nástupu na vybranou školu si často kvůli naplnění kapacity můžeme jen nechat zdát. Pro základní přehled o školách se můžeme podívat na výsledky různých soutěží škol, ale také na úspěchy samotných žáků a učitelů oproti žákům z jiné školy.

Nesmíme ale také zapomínat, že nevybíráme školu pro sebe ale pro své dítě. Proto bychom s ním měli o všem komunikovat a zeptat se, která škola se mu líbila alespoň od pohledu více a ve které se cítilo lépe.

Na jaké typy škol můžeme narazit?

Velikou výhodou různosti škol je ta, že si dítě může vybrat, co by rádo dělalo a získá tak o jeden zájem navíc.

Sportovní škola

Tyto školy vyhrazují studentům v rozvrhu více místa pro sportovní aktivity, aby děti stihly vyzkoušet veškeré sporty od plavání, bruslení, přes fotbal, florbal, volejbal až k basketbalu. Tyto děti mají po studiu lepší fyzičku a mají také větší předpoklad, že se budou některému ze sportů věnovat i v budoucnu.

Jazyková škola

Na těchto školách se děti učí cizí jazyky již od první třídy. Většinou se začíná angličtinou nebo němčinou a později se děti učí i druhý cizí jazyk. Mezi vyučujícími jsou často rodilí mluvčí nebo učitelé, kteří mají bohatou praxi a vysokou úroveň daného jazyka.

Soukromá škola

Žáci mají ve škole osobnější přístup než v klasických školách a pedagogové se zaměřují ve většině případů na každého žáka zvlášť, pokud má nějaký problém s pochopením výkladu. Učitelé jezdí také často na vzdělávací kurzy a škola se snaží o to, aby se i učitelé neustále zlepšovali v přístupech k žákům a aby se neustále vzdělávali. Na těchto školách musí rodiče platit školné.

Byl pro vás tento návod přínosný a dobře napsaný?

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 4 / 5. Počet hlasujících 16

Zatím nikdo nehlasoval, buď první!

Jak se učit na maturitní zkoušku
Jak se učit na maturitní zkoušku

Maturitní zkouška – strašák středoškoláků. Můžete si na internetu stáhnout otázky, naučit se vše v posledním týdnu před zkouškou, nespat, stresovat >>>

Jak se naučit anglicky
učení angličtiny

Potřebujete se rychle naučit anglicky? V dnešním moderní světě je to jednoduché, člověk má desítky zajímavých možností jak se naučit >>>

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *