Jak na přepis vozidla

Přepis vozidla

4.2
(18)

Stojíte před neznámou v podobě přepisu vozidla na nového vlastníka a nevíte, co vás čeká? V následujícím článku naleznete postup a popis toho, jak hravě návštěvu úřadu zvládnout a co vše si k přepisu vozidla nezapomenout připravit.

Osobní návštěvě úřadu se při přepisu automobilu nebo motocyklu na nového vlastníka prozatím stále zcela nevyhnete, ale celá záležitost by vás po přečtení následujících řádků minimálně neměla překvapit ani stát mnoho sil a zbytečně vynaloženého času navíc. V článku se podíváme konkrétněji na to, jak probíhá přepis vozidla krok za krokem. Jak postupovat a co nezbytné si připravit k tomu, aby přepis automobilu nebo jiného vozidla proběhl co nejsnáze a bez zbytečného stresu za jedinou krátkou návštěvu nejbližšího potřebného úřadu. Dále zmíníme důležité informace jak na zmocnění druhé osoby nebo kolik stojí přepis auta a co vše si potřebuji na přepis vozidla připravit včetně celkové částky v peněžence.

Jak na přepis auta a kde probíhá

Převod auta provedete jednoduše na libovolném vámi zvoleném nejbližším úřadě s rozšířenou působností. Již neplatí, že musíte zvolit ten úřad, který by měl být pod vaší spádovou oblastí na základě trvalého bydliště.

Pokud by Vás zajímala konkrétní legislativa, přepis vozidla upravuje Zákon č. 56/2001 Sb.

Kde absolvovat převod vozidla v Praze

O přepis vozidla můžete požádat na jakémkoliv registru vozidel obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo na specializovaných pracovištích registru vozidel hlavního města Prahy.

V hlavním městě najdete úřady registru vozidel, kde můžete vozidlo přihlásit, přepsat nebo odhlásit na 5 místech. Vydat se můžete pro přepis auta na Prahu 3, 4, 6, 9 a 10. Před návštěvou konkrétního úřadu si nezapomeňte zkontrolovat jejich webové stránky a to, zda opravdu konkrétní potřebný úkon, kvůli kterému se na úřad chystáte, provádějí a zarezervujte si rovnou při té příležitosti termín návštěvy online.

Praha 4 – PankrácNa Pankráci 1685/17,19
Praha 3 – JarovJarov, Osiková 2
Praha 6 – BřevnovRadimova 39
Praha 9 –   VysočanyNa Výběžku 11
Praha 10 –   BohdalecNad Vršovskou horou 88

Pozor! Nezapomeňte využít systém elektronické rezervace i pokud se jedná o jiné nežli hlavní město. Nejenom v Praze je naprosto stěžejní, pokud si chcete uchovat psychické zdraví (otestováno za vás) a nečekat v nekonečné frontě.

Co je potřeba k přepisu auta

Samotný přepis vozidla je otázkou chvilky a rozhodně to není náročný proces na vyřízení. Obzvlášť pokud máte k přepisu auta níže sepsaný seznam toho, co je potřeba. Obecně je nutné si k přepisu vozidla připravit následující dokumenty k vozidlu, osobní doklady a níže uvedené formuláře. Poslední nezbytností může být plná moc na přepis auta. Připravte si tedy:

 • vyplněný jednoduchý formulář žádosti o zápis změny vlastníka vozidla (formulář pro přihlášení auta k registraci do registru silničních vozidel lze vyplnit na úřadě i si jej doma předpřipravit);
 • velký technický průkaz vozidla;
 • malý technický průkaz vozidla (osvědčení o registraci vozidla);
 • doklad o uzavřeném povinném ručení (zelená karta) – máte dobrou smlouvu?;
 • doklad o nabytí vozidla (kupní nebo leasingovou smlouvu nebo fakturu);
 • občanské průkazy jednajících osob;
 • plná moc k převodu vozidla, jestliže není některá ze stran zastoupena (musí být úředně ověřena);
 • protokol o evidenční kontrole (nesmí být starší než 30 dnů).

Od 1. 3. 2023 již pro přepis vozidla nemusíte mít papírový protokol o evidenční kontrole. Na úřadě si jej dohledají sami v systému evidenčních kontrol. Povinnost absolvovat tuto kontrolu každý rok zůstává.

Co je potřeba k přepisu vozidla z pohledu kupujícího

Prvním krokem, který budete muset učinit z pohledu kupujícího, je sjednat si povinné ručení na vaše nově koupené vozidlo a obstarat si zelenou kartu.

Jako kupující budete muset na dopravním inspektorátu k přepisu vozidla potřebovat doložit:

 • zelenou kartu;
 • velký technický průkaz;
 • malý technický průkaz;
 • potvrzení o způsobilosti vozidla k provozu – STK;
 • vyplněnou žádost o registraci vozidla;
 • evidenční kontrolu vozu;
 • osobní doklady.

Buďte opatrní, při koupi vozidla nezapomeňte prověřit prodávajícího vozidla. Pokud je majitel veden v Centrální evidenci exekucí, nesmí s vozidlem vůbec nakládat a hrozí Vám střet s exekutorem.  Pro ověření osoby je potřeba rodného čísla, IČO, jméno nebo datum narození. Na co si dát dále pozor při výběru automobilu jsme pro vás sepsali zde v článku Na co si dát pozor při výběru automobilu.

Do kdy provést převod od nákupu vozidla

Od podpisu kupní smlouvy nabíhá deseti denní lhůta, kdy je potřeba provést přepis auta. V případě, že není lhůta dodržena, hrozí vám pokuta až 50 000 Kč. Pokud kupující přepis prodlužuje, vše jde za prodávajícím.

Co je potřeba k přepisu vozidla z pohledu prodávajícího

Pakliže jste prodávajícím ojetého vozu, je nutné po podepsání smlouvy a obdržení platby od kupujícího za váš vůz přihlásit vozidlo na nového majitele, a to nejpozději do 10 pracovních dnů. Pokud tak neučiníte v této lhůtě, tak v opačném případě hrozí již zmiňovaná pokuta 50 000 Kč. Nezapomeňte dále na odhlášení povinného ručení, popřípadě havarijního pojištění.

Co budete dále navíc včetně sepsaných dokumentů potřebovat k přepisu vozidla je velký technický průkaz, který doporučeně postačí poslat na adresu pojišťovny.

Pokud ještě tápete, jak sepsat kupní smlouvu, podívejte se náš článek, který jsme pro vás sepsali Jak napsat kupní smlouvu na auto.

Co je potřeba k přepisu auta, pokud se jedná o rodinného příslušníka

Pokud plánujete přepsat auto na rodinného příslušníka, tedy od manželky, manžela, potomky nebo jiného rodinného příslušníka, budete potřebovat navíc darovací smlouvu. Ta obvykle obsahuje následující informace:

 • pojmenování obou smluvních stran;
 • specifikaci darované movité věci;
 • darování movité věci bezplatně;
 • příjem daru darovaným;
 • podpisy.
 • případně plnou moc opravňující k jednání

Po úspěšném darování auta pak musíte i v tomto případě sjednat s pojišťovnou nové povinné ručení. Toto lze naštěstí celé absolvovat na rozdíl od návštěvy úřadu online.

Co je potřeba k přepisu zcela nového auta

Při koupi nového vozidla dostane čistopis velkého technického průkazu. Tento průkaz potvrzuje, že se jedná o automobil, který zatím nebyl registrován. Za nový automobil se nepovažuje skladové či předváděcí vozidlo.

Co potřebuji na přepis auta při výměně SPZ

Registrační značka vozu (SPZ) se při převodu vozidla na nového majitele v jiném kraji nemění. Vyměnit ji lze jen ze zákonných důvodů, tedy z důvodu ztráty, poškození nebo odcizení.

Co potřebuji k přepisu nepojízdného vozidla

Prvním krokem je zrušit povinné ručení. Dále postačí sepsat kupní smlouvu s novým majitelem. Kupec musí být ve smlouvě prokazatelně seznámen se stavem vozidla. V této smlouvě můžete doporučit prodej vozidla na náhradní díly.

Plná moc na přepis vozidla lze uplatnit I v tomto případě.

Plná moc k přepisu, přihlášení a odhlášení vozidla

Plná moc k přepisu vozidla je úředně ověřený dokument opravňující určené osoby k definovanému jednání obsaženému v dokumentu plné moci. Vyřídit je možné plnou moc k přepisu auta u notáře, na poště u přepážky označené Czech POINT nebo na matrice obce. Plná moc k přepisu auta Vám může ušetřit čas a usnadnit jednání, pokud víte, že se jedna osoba nemůže nebo nechce návštěvy úřadu osobně zúčastnit. Změnu vlastníka s užitím plné moci na přepis auta může provést pouze jedna z jednajících stran.

V případě, že žádost o přepis vozidla v registru podává společně dosavadní i nový vlastník, žádná plná moc pro přepis auta není nutná.

Cena za ověření podpisu plné moci k převodu vozidla činí obvykle 30 Kč.

Plná moc k přepisu vozidla nemá přesně předepsanou formulaci, ale měla by obsahovat:

 • identifikaci obou jednajících stran (zmocněnce a zmocnitele);
 • úkon, k němuž zmocnitel opravňuje zmocněnce (přepis vozidla);
 • identifikaci přepisovaného vozidla (značka, model, datum 1. registrace, VIN kód);
 • platnost plné moci na přepis auta;
 • podpisy obou stran (podpis osoby, která se přepisu fyzicky neúčastní, musí být úředně ověřený).

Plná moc k přepisu vozidla je ke stažení zdarma na konci tohoto článku.

Jak dlouho platí plná moc k přepisu vozidla

Po ověření plné moci k přepisu auta je její platnost 10 dní. I proto se vyplatí neotálet s návštěvou úřadu s rozšířenou působností a dokončit přepis vozidla co nejdříve. V opačném případě musí zmocnitel znovu navštívit notáře pro plnou moc k přepisu vozidla nebo pracoviště Czech POINT a listinu znovu ověřit.

Kolik stojí přepis auta

Pokud jste kupujícím nového vozidla, tak kromě samotné kupní ceny vozidla je nutné připočítat do finální částky také cenu přepisu vozidla a poplatky s tím spojené.

Cena přepisu auta (motorového vozidla s nejméně 4 koly) je 800 Kč. U motocyklu do 50 cm3 je částka 300 Kč a u motocyklu nad 50 cm3 je částka 500 Kč.

Kolik tedy stojí přepis vozidla a celková cena suma sumárum? U přepisu automobilu lze odhadovat částku minimálně na 1 200 Kč, pokud jste z levného kraje (800 Kč za přepis vozidla/500 Kč za přepis motocyklu, minimálně 400 až 600 Kč za evidenční kontrolu na STK, 100 až 200 Kč je případná částka za ověření podpisu při přepisu auta.) Pokud je vozidlo převáděno poprvé a nesplňuje navíc předepsané emisní normy, pak ještě počítejte s ekologickou daní, která se vypočítává podle toho, jaké emise vůz produkuje.

Kdo platí za přepis auta

Poplatek hradí osoba, která podala žádost k provedení přepisu správnímu úřadu. Pokud nemáte smluvně upraveno, že tento poplatek hradí kupující, je povinen jej uhradit prodávající.

Co je potřeba k přepisu auta krok za krokem a čím začít

 1. Ujasnit si, kdo a kdy půjde na úřad;
 2. pokud se jeden z účastníků nemůže účastnit, zajistit plnou moc k přepisu vozidla;
 3. vydat se na kterýkoliv registr vozidel obce s rozšířenou působností;
 4. doložit požadované doklady a formuláře k přepisu vozidla;
 5. zaplatit potřebné poplatky;
 6. vyčkat na zpracování daným úřadem a proces je během několika málo minut hotový.  

Pevně věříme, že přepis vozidla pro Vás již není neznámou a proběhne bez zbytečných prostojů co nejrychleji. Dejte nám vědět, zda jste byli úspěšní a vše proběhlo bez komplikací.

Plná moc k přepisu vozidla ke stažení zdarma najdete na stránce Ministerstvo dopravy ČR – Registr vozidel (mdcr.cz) konkrétně ZDE.

Byl pro vás tento návod přínosný a dobře napsaný?

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 4.2 / 5. Počet hlasujících 18

Zatím nikdo nehlasoval, buď první!

Jak najít a zkontrolovat VIN kód
Hledáme VIN kód u auta

Tak jako má každá společnost v České republice přidělené identifikační číslo (IČO), tak také auta mají speciální označení, kterému říkáme zkráceně >>>

Kdy vyměnit rozvody
Kontrola rozvodů

Rozvody jsou součástí každého automobilu. Časem dochází k jejich opotřebení, a proto je třeba je vyměnit. Rozvody nemusí být nejlevnější >>>

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *