Jak využít FKSP

FKSP

4.6
(20)

Pod zkratkou FKSP se skrývá Fond kulturních a sociálních potřeb. Jak tento prostředek od zaměstnavatele dokáže zpříjemnit život a zlepšit jeho kvalitu? Jaké druhy benefitů můžete využívat i Vy a jak je možné, že se zaměstnavatelům vyplatí poskytovat tento druh benefitů? Co je to Unišek+ a jak je to s FKSP ve školství? To vše se dočtete v tomto článku.

Co je to FKSP?

Fondem kulturních a sociálních potřeb musí disponovat veškeré státní i příspěvkové organizace a zkrátka každý zaměstnavatel, který je organizační složkou státu, státním podnikem či organizací územní samosprávy, jimiž jsou obce, kraje apod. Jak už napovídá samotný název, jedná se o fond, ze kterého zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům benefity různého druhu.

Nejběžněji se z těchto peněz vyplácí příspěvky na závodní stravování, na podporu zdraví, příspěvky na dovolenou, na kulturní či sportovní akce, ale také příspěvky na penzijní pojištění či soukromé životní pojištění. Možností je však ještě více a veškeré podmínky jsou dány zákonem č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb. Samotný fond má mnoho výhod pro zaměstnavatele i zaměstnance. Pracovník vždy rád přijme příspěvek na jeho oblíbené aktivity, ať už se jedná o sport, při kterém se dokáže od práce odreagovat, či dovolenou, kterou si užije se známými nebo rodinou a zapomene tak na pracovní povinnosti. Tento druh relaxace a odreagování se hodí také zaměstnavatelům, jelikož se jejich zaměstnanci vrátí tzv. s čistou hlavou a novým elánem. Dle psychologických a sociologických výzkumů se odpočatí lidé vrací raději do práce, jsou výkonnější, mají do práce chuť a jsou aktivnější v pracovním kolektivu. Jedná se tedy o dokonalou souhru, která lze označit jako win-win řešení pro obě strany.

Kdo vytváří FKSP a jak se v něm generují finanční prostředky?

Fond musí vytvářet všechny organizační složky a příspěvkové organizace, které zřizuje stát, kraj nebo obec. Jedná se proto o instituce, jakými jsou např. školy, zdravotnická zařízení, policie, technické služby, úřady, státní podniky, soudy apod.

Výše finanční částky, kterou je nutné odvádět do fondu, je závislá na počtu zaměstnanců a na procentuální hodnotě příspěvků vypočtené z celkových nákladů na mzdy zaměstnanců. Nejedná se tedy o žádný rezervní fond, kam by se posílal přebytek financí, ale o fond, do kterého je systematicky a pravidelně vkládána určitá hodnota peněz závislá na rozpočtu dané organizace. Tyto finance jsou uloženy a posílány na samostatný účet zřízený právě pro tyto účely, přičemž účet nesmí být zaměňován s jinými bankovními účty organizace.

K čemu využít Fond kulturních a sociálních potřeb?

Jelikož se jedná o finance určené jedině pro zaměstnance, není možné, aby je organizace využívala k jakýmkoli jiným účelům. Dříve bylo možné poskytovat pouze nepeněžní finance, od ledna r. 2021 je však možné poskytovat také peněžité finance – jedná se tedy o peníze v hotovosti. Vždy musí být určitá hodnota předána v podobě benefitů a zaměstnavatel by měl vědět, k jakému účelu budou peníze využity, přičemž má zaměstnanec volbu, zda chce benefity využít na cestování, stravování, produkty, péči, pojištění, spoření apod.

Konkrétně lze finance z FKSP využívat k následujícím účelům:

 • Příspěvek na akce v zařízeních, které slouží kulturnímu či sociálnímu rozvoji zaměstnanců a rodinných příslušníků (kulturní, rekreační, sportovní, tělovýchovná, rehabilitační zařízení, wellness relaxační i lázeňské pobyty, víkendové zájezdy či zařízení pro zájmovou činnost)
 • Příspěvek na náklady spjaté se zařízením péče o dítě (školné v mateřské škole apod.)
 • Příspěvek na provoz autobusu (potřeby zařízení sloužícího kulturními či sociálnímu rozvoji) či na dopravu zaměstnance hromadnou dopravou na místo zaměstnání
 • Příspěvek na doplňky stravy a vitaminové prostředky
 • Příspěvek na závodní stravování
 • Příspěvek na výměnnou rekreaci, zájezd, kulturní či sportovní akci nebo soutěž
 • Příspěvek na vyšetření očí, dioptrické brýle, kontaktní čočky či speciální dioptrické pomůcky
 • Příspěvek na preventivní péči v oblasti dentální hygieny a zubní prevenci (poskytovanou dentální hygienistkou) a ortodontickou péči
 • Příspěvek na očkování proti infekčním onemocněním
 • Příspěvek na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření či soukromé životní pojištění
 • Příspěvek na vybavení ke zlepšení pracovních podmínek (obuv, oblečení pro zájmovou činnost)
 • Příspěvek na náklady za dočasné užívání zařízení jiných organizačních složek státu nebo osob v případě, že slouží kulturnímu či sociálnímu rozvoji zaměstnance a rodinných příslušníků
 • Příspěvek na úhradu knih (také na knihy pro děti)
 • Bezúročná zápůjčka na pořízení domu nebo bytu do vlastnictví nebo spoluvlastnictví pro vlastní bydlení, na složení členského podílu na družstevní byt pro vlastní bydlení nebo rekonstrukci vlastního bydlení
 • Sociální výpomoc zaměstnancům či jejich nejbližším pozůstalým
 • Finance na pořízení smuteční kytice nebo smutečního věnce v případě úmrtí zaměstnance
 • Věcné nebo peněžní dary zaměstnancům za mimořádnou aktivitu nebo při pracovních výročích, při životních výročích (od 50 let, dále každých 5 let, či při přiznání starobního či invalidního důchodu)

Přispívat je také možné na zdravotní péči, a to v případech, ve kterých není placena z veřejného zdravotního pojištění. Jednotlivé dary, zápůjčky a sociální výpomoci jsou omezeny finančními hodnotami a jejich udělení je závislé na samotném příjemci. Příspěvkem však může být míněna také plná úhrada aktivit či subjektů. Přesnější informace o nároku a specifikaci jednotlivých příspěvků naleznete např. na této adrese https://ppropo.mpsv.cz/vyhlaska_114_2002.

Jak využít prostředky z FKSP?

O schválení využití příspěvků z Fondu kulturních a sociálních potřeb rozhoduje buďto jen zaměstnavatel nebo zaměstnavatel a odborový orgán. Někteří soukromí zaměstnavatelé zřizují pro tyto účely tzv. Sociální fond, ze kterého poskytují svým zaměstnancům benefity různých druhů. Zaměstnanec však nemá na zmíněné poskytování příspěvků z FKSP právní nárok, a proto si jej nemůže vynucovat, a to ani soudně. Zaměstnavatel by měl však dle zákona dodržovat zásadu rovnosti, což znamená, že by pro pracovníky na stejném hierarchickém stupni měla platit stejná pravidla ve věci rozdělování prostředků z FKSP.

Samotný fond je vždy tvořen z finančních prostředků státního rozpočtu a z prostředků, které do něj vkládá samotná organizace v průběhu kalendářního roku. V každé organizaci je omezeno čerpání z tohoto fondu jinými pravidly a zaměstnanci se tudíž musí řídit směrnicemi a vyhláškami daných organizací. Jelikož se účtuje FKSP za jeden kalendářní rok, je nutné prostředky vyčerpat v rámci daného roku. Pokud zůstane na konci účtovacího období na účtu nevyčerpaná částka, není již možné ji využít. Prostředky z minulých období jsou po uzávěrce převedeny do dalšího roku jako základ hospodaření pro veškeré zaměstnance.

Čerpání prostředků z FKSP ve školství

Tvorba i čerpání FKSP se řídí již zmíněnou vyhláškou Ministerstva financí a fond je tvořen 2 % z objemu přidělených prostředků na platy zaměstnanců. Příspěvky mohou čerpat veškeré osoby, které mají s institucí uzavřenou pracovní smlouvu, tedy zaměstnanci pracující na plný i zkrácený pracovní úvazek, zaměstnanci nepřítomni z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, ženy na mateřské dovolené a osoby na rodičovské dovolené, dále také důchodci, kteří při odchodu do starobního nebo invalidního důchodu (z důvodu invalidity 3. stupně) pracovali u zaměstnavatele. Zaměstnanec může však z FKSP čerpat prostředky až po ukončení zkušební lhůty. Benefity z fondu nejsou poskytnuty osobám, které mají s organizací uzavřenou dohodu o provedení práce či dohodu o provedení činnosti.

Na začátku kalendářního roku je běžně vystaven rozpočet čerpání prostředků z fondu, který musí být schválen ředitelem. Následně je možné čerpat prostředky přímo či nepřímo. Přímé čerpání je založeno na poskytování nepeněžních prostředků, přičemž se tyto benefity vztahují na sociální výpomoc, tj. jednorázovou sociální výpomoc, dary, a to např. při pracovních výročích či jubileích zaměstnanců, dále na příspěvky na provoz a zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců, na stravování a také na kulturní či sportovní akce, kterými mohou být vánoční besídky, turistické akce, sportovní turnaje, setkání s bývalými zaměstnanci, příspěvek na maturitní plesy apod. Druhou možností je nepřímé čerpání prostředků z FKSP. Částka je závislá na výši pracovního úvazku a může se proměňovat v průběhu roku dle vývoje mezd zaměstnanců. Tímto způsobem je možné čerpat prostředky na rekreaci, tělovýchovu, provoz rekreačního zařízení, příspěvek na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření apod.

Co je Unišek+ FKSP?

Jedná se o poukázky, které si mohou zaměstnanci vybraných firem objednávat a které mohou využít např. jako příspěvek na dovolenou, na nákup knih, kulturní akce, na nákup v lékárně, sportovní akce či vzdělání. Výhodou je, že finanční částka nepodlého zdanění a nevztahují se na ni odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Novinky FKSP od r. 2022

V lednu roku 2021 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 114/2002 Sb., díky které může zaměstnavatel poskytovat také peněžité benefity. Od prvního lednového dne roku 2022 vejde v platnost další novela, které udává, že je možné přispívat z Fondu kulturních a sociálních potřeb na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a na účet dlouhodobých investic.

Byl pro vás tento návod přínosný a dobře napsaný?

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 4.6 / 5. Počet hlasujících 20

Zatím nikdo nehlasoval, buď první!

Jak si zjednodušit život
hektický a rychlý život

Aktuální životní styl je velmi rychlý a hektický a proto vám přinášíme deset zajímavých typů jak si zjednodušit a zpříjemnit >>>

Jak investovat do ETF (burzovně obchodovaných fondů)
ETF

Zajímáte se alespoň okrajově o svět investování? Pak už jste možná narazili na pojem ETF. Jedná se o moderní investiční >>>

Související články
0 komentářů

Zatím nejsou k dispozici žádné komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.