Jak zjistit plátce DPH

vyhledávání plátců dph

3.5
(19)

Pokud si potřebujete proklepnout vašeho obchodního partnera a zjistit, zda je plátcem daně z přidané hodnoty, jste tady správně. Poradíme vám, kde najdete informace o plátcích DPH a dáme vám pár doporučení, na co si dávat pozor, abyste nenaletěli například kvůli ručení za dodavatelovu DPH.

Co je daň z přidané hodnoty?

Občas je nazývaná také jako univerzální nebo všestranná daň. Každopádně jde ale o daň, která se týká jak podnikatelů, tak zákazníků, jelikož ji platí každý při nákupu či využívání služeb. DPH je upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o dani přidané hodnoty („ZDPH“), a jejím princem je zdanit nově přidanou hodnotu výrobku či služby. Každý účastník zpracovatelsko-obchodního řetězce (např. dodavatel, výrobce, obchodník ad.) odvede svůj díl DPH, a nakonec se součet těchto hodnot naúčtuje koncovému spotřebiteli, který ji má již zaúčtovanou v ceně výrobku nebo služby.

Tato daň je velmi přínosná pro státní rozpočet, jelikož tvoří nejdůležitější příjem státu. Proto dbá stát na dodržování předpisů a správného placení daně, nyní např. pomocí zavedení elektronické evidence služeb (EET).

Rozdělení daně z přidané hodnoty

V České republice je DPH rozděleno do tří kategorií. První je základní sazba DPH ve výši 21 %, další je první snížená sazba DPH ve výši 15 % a poslední je druhá snížená sazba DPH ve výši 10 %.

Se základní sazbou se můžeme setkat nejčastěji, protože se týká většiny produktů. Další dvě sazby mohou uplatňovat jen výjimky uvedené v zákoně. První snížená sazba DPH se uplatňuje např. na zboží, služby fitcenter, posiloven, na ubytovací služby nebo na stravovací služby. Druhá snížená sazba DPH se vztahuje na knihy, léky, dětskou výživu, která není jinak nahraditelná, či suroviny, jež jsou potřebné k výrobě potravin určené pro lidi trpící celiakií a fenylketonurií.

Jak vypočítat daň z přidané hodnoty?

Tuto daň si můžeme sami vypočítat pomocí vzorce. Základní daň vynásobíme sazbou daně, a to celé vydělíme stovkou. Druhy sazeb daně jsme si vyjmenovali v předchozím odstavci.

Pokud tedy počítáme se základem daně 1 000 Kč a s 21procentní základní sazbou, vyjde nám daň z přidané hodnoty 210 Kč.

Kdo je plátcem DPH?

Daň jako takovou zaplatí konečný spotřebitel. Ten ji ale nemusí nikam odvádět. O odvádění daně se totiž stará plátce DPH, kterým je subjekt, jehož obrat přesáhl za dvanáct nebo méně po sobě jdoucích kalendářích měsíců hodnotu 1 milionu korun. Plátcem daně se ale můžeme také stát, pokud např. pokračujeme v podnikání po zemřelé osobě, která byla plátcem DPH nebo v případě, že jsme se stali součástí společnosti atd. Pokud používáme reklamu na Facebooku či Google AdWords, stáváme se identifikovanou osobou k DPH. Jestliže překročíme hranici obratu, staneme se plátcem DPH nebo identifikovanou osobou, musíme se zaregistrovat nejpozději do 15 dnů před skončením určitého kalendářního měsíce s tím, že budeme mít měsíční zdaňovací období. To ale můžeme změnit na čtvrtletní zdaňovací období.

Jak zjistit plátce DPH?

Plátce daně můžeme zjistit dvěma způsoby, a to konkrétně pomocí registru plátců DPH poskytovaného Ministerstvem financí ČR nebo pomocí www aplikace ARES, taktéž poskytovanou MF ČR.

Registr plátců daně z přidané hodnoty

K přehledu o plátcích DPH byl vytvořen registr neboli seznám plátců DPH (odkaz na registr: https://adisreg.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi ), ve kterém je možné vyhledat a ověřit data o plátcích DPH zveřejněná Ministerstvem financí České republiky. K nalezení jsou základní údaje o subjektu (DIČ, obchodní název, právní forma, sídlo), příslušný finanční úřad, právní subjektivita, informace týkající se ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty atd.

Subjekty můžeme vyhledávat pomocí zadání jejich údajů, a to podle daňových identifikačních čísel (DIČ) nebo podle údaje o nespolehlivosti, kde máme na výběr nespolehlivého plátce či osobu.

Nespolehlivý plátce je ten, který poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně. Jestliže vám takový plátce dodá zdanitelné plnění, ručíte za DPH v dané výši, která není odvedena tímto nespolehlivým plátcem, a proto je důležité nahlédnout do registru a zjistit si o plátci informace.

Dále můžeme vyhledat právnickou osobu zadáním jeho identifikačního čísla (IČO) nebo fyzickou osobu zadáním jeho rodného čísla. Pokud neznáme nic z výše uvedeného, nalezneme obchodního partnera podle jeho obchodního jména / názvu či jména a příjmení.

Co je DIČ?

Daňové identifikační číslo slouží k identifikaci daňového subjektu nebo právnické či fyzické osoby, která je současně daňovým poplatníkem. DIČ je složeno z kódu země (pro Českou republiku slouží kód CZ) a identifikátoru. U fyzických osob je identifikátorem jejich rodné číslo. U právnických osob se používá identifikační číslo (IČO). Někdy se používá také vlastní číslo plátce (VČP), které platí jen v České republice.

DIČ přiděluje majiteli finanční úřad po zaregistrování a číslo slouží především ke kontrole odvodů daně. Plátce daně jej musí uvádět na všech vydaných dokladech v ČR, ale také v zahraničí, kde je číslo také platné (označuje se VAT number nebo VAT ID – Value Added Tax). Plátce DPH ze zemí Evropské unie můžeme vyhledat v systému VIES (VAT Information Exchange System), který není tak detailní jako český systém, ale poslouží nám k nalezení základních informací o plátci.

Co je IČO?

Identifikační číslo ekonomického subjektu slouží k identifikaci subjektu a musí jej mít každá právnická osoba, podnikající fyzická osoba i organizační složky státu. Číslo je složeno z osmi číslic a přiděluje jej příslušný rejstříkový soud. Databázi IČO najdeme na veřejných stránkách ministerstev a Českého statistického úřadu. Identifikační čísla můžeme vyhledávat v Registru ekonomických subjektů (RES) na stránkách Českého statistického úřadu, v Obchodním / veřejném rejstříku na portálu Justice.cz, který provozuje Ministerstvo spravedlnosti ČR, v registru ARES či v živnostenském rejstříku v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Registr plátců DPH s využitím systému ARES

Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES) podává data o ekonomických subjektech, které jsou registrované v České republice. Tudíž zde nenajdeme jen plátce DPH.

Právnické osoby vyhledáme pomocí obchodního názvu firmy nebo pomocí identifikačního čísla. Fyzické osoby (živnostníky) vyhledáme zadáním jména a ARES nám zobrazí, zda je uvedeným plátcem DPH. Prokliknutím se dostaneme na stánky Ministerstva financí, konkrétně k registru plátců DPH, kde zjistíme detailnější informace o plátci.

Evropský registr VIES

Jedná se o sdílený informační systém (VAT Information Exchange System), který je v pozici nad informačními systémy daňových správ v zemích Evropské unie. Nalezneme v něm aktuální údaje o plátcích daně z přidané hodnoty nejen s původem v České republice, ale také v Evropské unii.
V tomto systému můžeme např. zjistit, zda je zadané DIČ, VAT number či VAT ID platné, zjistit data ze souhrnných hlášení atd.

Pro nalezení plátce DPH v registru VIES zadejte jeho daňové identifikační číslo. Pokud ale víte, že je plátce registrován v České republice, bude pro vás výhodnější ho vyhledat v celostátním registru plátců DPH, ve kterém se dozvíte přesnější a detailnější informace.

Proč záleží na plátcích / neplátcích v EU?

Pokud jsme sami plátci DPH, záleží na tom, zda obchodujeme s plátci nebo neplátci DPH. Pokud jsme plátci DPH a prodáváme zboží do EU neplátcům DPH, můžeme prodávat stejně jako v ČR s českou DPH. Klientům vystavíme daňový doklad a plnění daně vykážeme v řádku 1 nebo 2 daňového přiznání k DPH jako tuzemské plnění.

Pokud jsme plátce DPH a prodáváme zboží do EU plátcům DPH, jenž jsou registrovaní v jiném členském státu EU, můžeme si uplatnit osvobození od DPH podle § 64 ZDPH. Každému, kdo je na druhé straně obchodu týkajícího se zboží, které opustilo území ČR, vystavíme daňový doklad, kde nebudeme uvádět sazbu a výši DPH, nýbrž odkaz na český či evropský zákon o DPH, jenž nás osvobozuje od placení této daně. V daňovém přiznání pak vykážeme plnění na 20. řádku a v kontrolním hlášení jej už neuvádíme.

Pokud daná země není součástí Evropské unie, musíme se registrovat k DPH, pokud dodáváme zboží neplátcům DPH zmíněné země a pokud překročíme limit pro registraci ony konkrétní země.

Ručení za dodavatelovo DPH

Na nepořádné daňové poplatníky bychom si měli dávat pozor. Může se totiž lehce stát, že bude muset daň z přidané hodnoty zaplatit místo dodavatele odběratel. A to právě kvůli institutu ručení za dodavatele. Fyzická osoba neboli podnikatel kvůli němu ručí celým svým majetkem ve vztahu k výkonu podnikání. Proto si musíme vždy ověřit, zda není náhodou náš dodavatel zboží nebo služeb například nespolehlivým plátcem nebo zda je v registru správně zveřejněný účet, na který budeme platit. Tímto bychom totiž mohli padnout do pasti a kvůli ručení za dodavatelovo DPH bychom museli zaplatit daň dvakrát. Pokud jsme tedy plátci DPH, měli bychom si vždy dodavatele vyhledat v registru. A jak už bylo zmíněno, měli bychom si také nejdříve v registru zkontrolovat účet, na který budeme posílat peníze.

Samotný institut ručení je potřeba sledovat, jelikož byl vydán roku 2011 a od té doby již čtyřikrát pozměněn a rozšířen.

Byl pro vás tento návod přínosný a dobře napsaný?

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 3.5 / 5. Počet hlasujících 19

Zatím nikdo nehlasoval, buď první!

Jak podat výpověď
Jak podat výpověď

V dnešní době je změna práce mnohem častější záležitostí, nežli tomu bylo v minulosti. Měnit práci je běžné klidně ob rok či >>>

Jak být produktivní
Jak být produktivní

Vaše ráno vytváří základ První hodina po probuzení je pro váš den zásadní. Měli byste ji věnovat něčemu, co vás >>>

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *