Co potřebuji k rozvodu

podpis žádosti o rozvod

2.5
(339)

Potřebné dokumenty k rozvodu

Rozvod není příjemným životním aktem. Někdy se ale stane, že už je manželství natolik rozvrácené, že rozvod je jediným řešením. A častokrát je minimálně pro jednoho partnera i vysvobozením z nefunkčního vztahu. Jaké doklady jsou ale potřeba a co všechno budete muset zařídit?

Oddací list

Základem je doložit u soudu, že jste s partnerem skutečně manželé. To uděláte ověřenou kopií oddacího listu nebo zasláním originálu k soudu. Můžete to zkusit i s klasickou kopií oddacího listu, který si pořídíte doma na vaší tiskárně, ale většina soudů vyžaduje originál nebo ověřenou kopii. A vy si tak zbytečně můžete toto nepříjemné období rozvodu prodloužit.

Společné jmění manželů

Vždy je lepší, pokud se manželé na vypořádání majetku dohodnou sami. V takovém případě sepíší návrh dohody o vypořádání společného jmění manželů, který taktéž doručí rozvodovému soudu. Pokud se manželé dohodnou na majetku společně a beze sporů, pak je celý proces rozvodu urychlen. Taková dohoda musí mít všechny náležitosti vyplývající ze zákona, jinak může být soudem prohlášena za neplatnou.

Rodné listy dětí

Pokud existují společné děti obou manželů, pak soud budou také zajímat. Jak jinak doložit jejich existenci, než rodnými listy dětí? V případě dětí v manželství je dobré, když se partneři dohodnou na tom, kdo bude mít děti v péči a další náležitosti. Toto platí pouze u nezletilých dětí. Rodné listy je nutné dokládat soudu buď v originálech, nebo ověřených kopiích.

Dohoda o výživném na děti

U soudu se partneři také musí dohodnout na tom, jak bude probíhat péče o děti, a jaká bude výše výživného. K tomu slouží dokument, který se nazývá „Dohoda o péči a výživném na nezletilé dítě“. Opět je důležité, aby tato dohoda splňovala potřebné náležitosti a nezpůsobila tak v budoucnu nejasnosti a zbytečné problémy. Nesprávně vypracovaná dohoda může být soudem prohlášená za neplatnou.

TIP: Aby rozvod proběhl co nejrychleji, je potřeba, aby se partneři dohodli mezi sebou. Jestliže se nedohodnou spolu, může se rozvod protáhnout.

Proč neodkládat rozvod?

Pokud už jste se rozhodli, že se svým současným manželem/manželkou nechcete dále setrvávat v manželství, podejte žádost o rozvod co nejrychleji. Jakákoli půjčka, kterou si jeden z manželů vezme, totiž spadá do společného jmění manželů – ručí za ni tedy oba, ačkoli druhý z manželů o půjčce ani nevěděl. Nezřídka se tak stává, že jeden z manželů tomu druhému pěkně zavaří, když ho nechá splácet svůj dluh.

Žaloba o rozvod manželství – podejte ji ke správnému soudu

Žádost o rozvod se v právnickém jazyce označuje jako „Žaloba o rozvod manželství“. Abyste celý proces zbytečně neprodlužovali, je dobré, když si zjistíte předem, jaký soud se rozvody manželů zabývá. Většinou vám pomůže váš právní zástupce. Tuto žalobu je potřeba podat k okresnímu soudu, v jehož obvodu mají manželé poslední SPOLEČNÉ bydliště – alespoň jeden z manželů musí v tomto obvodu soudu dosud bydlet.

Pokud není možné určit soud na základě posledního společného bydliště, pak se žádost podává na příslušný obecný soud manžela, který nepodal žádost o rozvod. Pokud ani toto není možné určit, pak se žádost podává v obvodu podle místa bydliště manžela, který návrh na zahájení řízení podává.

Soudní poplatky

Soudní poplatek za Žalobu o rozvod manželství činí 2 000 Kč. Tento poplatek je vhodné zaplatit co nejdříve – nejlépe již při podání žádosti o rozvod. Pokud byste nezaplatili poplatek sami, můžete počkat na výzvu soudu, který vám dá lhůtu 3 dny na zaplacení. Jestliže tuto lhůtu nedodržíte, soud řízení zastaví. Pokud byste poplatek zaplatili, ale rozvod si ještě před vydáním rozhodnutí soudem rozmysleli, poplatek se vám vrátí v plné výši.

Jakého typu je žádost o rozvod?

Pokud podáváte žádost o rozvod, je potřeba do ní uvést, o jaký typ rozvodu se jedná. Z hlediska právního totiž může jít celkem o tři varianty rozvodu: nesporný, sporný nebo ztížený. A právě toto je klíčovým faktorem žádosti o rozvod.

Nesporný rozvod

Oba dva manželé s rozvodem souhlasí. Je to úplně nejjednodušší varianta rozvodu, protože soud nebude zkoumat příčiny rozvratu manželství. Manželé se společně musí dohodnout na stanovených podmínkách. Mezi ně patří dohoda o poměrech nezletilého dítěte a dohoda na úpravě majetkových poměrů a bydlení – tedy tak, jak to bude s dětmi a bydlením po rozvodu. Obě dohody musí mít písemnou dohodu s úředně ověřenými podpisy.

TIP: Pokud se manželé dohodnou na všem, rozvod bude rychlý a jednoduchý.

Sporný rozvod

O něco obtížnější je sporný rozvod. V takovém případě musí soud zkoumat existenci a příčiny rozvratu manželství. Je to podstatě rozvod, se kterým manželé souhlasí, avšak neshodnou se na všem, co je potřeba pro nesporný rozvod.

Ztížený rozvod

Úplně nejsložitější variantou je ztížený rozvod. Manželství je sice rozvráceno, avšak rozvod by mohl být v rozporu se zájmem nezletilého dítěte manželů nebo v rozporu se zájmem manžela/manželky, který se na rozvratu porušením manželských povinností převážně nepodílel, a byla by mu rozvodem způsobena závažná újma. Jedná se například o vážný zdravotní stav jednoho z manželů.

Jak dlouho trvá rozvod?

Bohužel, neexistují žádné státem stanovené lhůty, v rámci kterých musí soud stihnout manžele rozvést. Pokud se však manželé shodnou na všech záležitostech, mohou být rozvedeni za tři měsíce od podání návrhu na rozvod – obvykle ale bývá tato doba delší.

Byl pro vás tento návod přínosný a dobře napsaný?

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 2.5 / 5. Počet hlasujících 339

Zatím nikdo nehlasoval, buď první!

Jak přestat žárlit
Jak přestat žárlit

Žárlivost je vnitřní hlas poháněný strachem. Částečně je evolučně podmíněná a částečně získaná v průběhu života. Intenzita tohoto nutkavého pocitu >>>

Jak zachránit vztah
Naštvaná žena na posteli

Láska je volba a záleží na vás, zda se rozhodnete do vztahu čas a energii ještě investovat. Minulost sice vymazat >>>

5 Comments
 • Dobrý den, děkují za článek! Ze své zkušenosti mohu říct, že je lepší v některých případech se obrátit na právníky. Já jsem před rokem řešila rozvod a nevím, jak bych to bez nich zvládla sama.

 • Teprve mně to čeká, hledám tam sem právníka, advokáta, jsem skoro strácená. Chcy a doufám aby mi poradili dobré, abychom se s dětmi ( už je jím 18) ne zůstali pod mostem, jak praví můj manžel. Bydlíme v bytě zatíženém hipoteku, manžel povídá že být je jeho. Nevím jaká moje práva, s jak vůbec dopadnete. Do nájmu je to dráhy, vyplatí mně je to skoro nic. Prožívame hrůzu a děs.

 • Dobrý den, Eleno,
  bohužel nedáváme rady na právníka – advokáta. Zkuste se poptat po referencích ve vašem městě, určitě seženete dobrého právníka, když se zeptáte po známých, kteří s ním mají zkušenosti.
  Přeji hodně štěstí při hledání.

 • Dobrý den. Taky mě to čeká a už sháním podklady a žádosti. Ale co různé stránky, to různé vypracování různých žádostí a já pořádně nevím, co je správné. Nechce se mi platit za vypracování žádosti, když to můžu zvládnout sama. Můžete mi poradit správné dokumenty které stáhnout a kolikrát se musí každý dokument dodat? Zatím se jedná o nesporný rozvod.

  • Dobrý den paní Aleno,
   ráda bych Vám pomohla, ale bohužel nejsme právní poradna a nemůžeme Vám v tomto kvalifikovaně poradit. Pokud potřebujete pomoc s vyplněním náležitých dokumentů, je nejlepší se obrátit se na právníka, který má odborné znalosti a zkušenosti v této oblasti. Právník Vám může přesně poradit, které dokumenty jsou potřeba a jak je správně vyplnit. Mnoho právních poraden má také k dispozici webové stránky, na kterých jsou uvedeny potřebné dokumenty pro různé právní procesy. Znovu, ale zdůrazním, že je lepší vyhledat kvalifikovanou právní radu, abyste si zajistila, že všechno odpovídá platným zákonům a předpisům.

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *