Jak a kde nosit snubní a zásnubní prsten?

snubní a zásnubní prsteny

3.1
(10)

Odkud se vzala tradice nošení prstenů a na jaký prst zásnubní či snubní prsten navléct? Jaká se skrývá v prstenech symbolika a jak rozpoznáme snubní a zásnubní prsten od jiných prstýnků? A je opravdu nošení prstenů převážně ženskou záležitostí? To vše se dozvíte v tomto článku.

Symbolika spjatá s prsteny

Symboly jsou všude okolo nás a v každodenním shonu se nad nimi někdy už ani nestíháme zamýšlet. Význam prstenů bychom však dnes již jen tak neodvodili. Je totiž spjat s dávným antickým obdobím a odkazuje na Prométheův odvážný čin. Prométheus se do dějin zapsal jako řecký hrdina. Když Zeus rozhodnul, že by měli lidé dávat bohům oběti za to, že je nechávají žít, Prométheus připravil dvě hromady a nechal Dia určit, co by měli lidé bohům obětovávat a co si mohou nechat. Na jedné hromadě bylo maso pokryto kůží, zatímco na druhé byly kosti obalené tukem. Zeus si obě hromady pečlivě prohlédl a jelikož čekal, že je v onom výběru nějaký háček, vybral, aby lidé obětovávali bohům kosti s tukem. Lidem tak díky této volbě zůstalo výživné maso a Dia se zmocnil hněv, jelikož byl obelstěn.

Ve vzteku Zeus rozhodnul, že vezme lidem větrem veškerý oheň, aby si neměli maso jak tepelně upravit. Prométheovi bylo ale lidí mrznoucích po večerech a stravujících se syrovým masem líto, a tak uloupil na Olympu oheň, který lidem dodal zpátky. Zeus ve svém hněvu tento čin nemohl nechat bez trestu, a proto přikázal Héfaistovi, aby ukul řetěz, kterým připoutal Prométhea na vrcholek skály v kavkazském pohoří. Očekával, že jej Prométheus začne záhy prosit o odpuštění. Tak se ale nestalo a Zeus se rozhodl svůj trest zpřísnit. K Prométheovi přilétal každý den orel Ethon, který mu vyrval játra, jež mu opět do druhého dne dorůstala. Prométheus byl osvobozen po 12 generacích Héraklem, který střelil orla svým šípem. Prométheovi bylo umožněno vrátit se na Olymp s podmínkou, že bude nosit na prstu jedno z ok řetězu, na němž bude posazen kousek kavkazské skály, ke které byl přikován.

Prsten se tak pro Prométhea stal připomínkou utrpení, které každý den prožíval, ale také symbolem jeho dobrosrdečnosti, jež vyplývá z odvážného činu obětování se pro dobro lidu. Prsten se stal silným symbolem lásky a odhodlanosti, která vítězí nade vším.

Toulky historií aneb symbolika snubních prstenů dříve a dnes

Symboliku snubního prstene znali již obyvatelé starého Egypta, kteří prsteny splétali z různých neodolných materiálů, a to např. z konopí či rákosí z prostředí Nilu. Postupně však přecházeli na pevnější a odolnější materiály, jakými byla kůže, kosti či slonovina. Egypťané byli přesvědčeni, že hlavní žíla ze srdce vede přímo do prsteníčku na levé ruce (známá také jako žíla lásky), a proto nosili prsteny právě na tomto prstu jako symbol lásky a důvěry druhé osobě. Důkaz o používání snubních prstenů je doložen v hieroglyfických nápisech starověkých Egypťanů. Prsteny považovali za symbol společné budoucnosti, lásky a muži jím vyjadřovali důvěru ve svou ženu, která bude schopná pečovat o společný domov.

Ve starověkém Římě se začaly vyrábět také prsteny z pevných materiálů, a to např. ze železa, které představovalo sílu a soudržnost vztahu. Prsten měl však poněkud jinou symboliku. Představoval vlastnictví a byl předáván nevěstině otci jako jakási platba za novomanželku. Prsten tak vyjadřoval nejen věrnou lásku, ale také převahu muže nad ženou. Římané prsteny obohacovali o nové prvky a vyrývali na nich různé nápisy, symboly či do nich usazovali kameny. V pozdějším období si manželé předávali hodnotné obroučky z drahých kovů, které sloužily jako symbol důvěry, že se žena postará o mužův cenný majetek. Římané stejně jako Egypťané věřili, že nejvhodnějším místem k nošení prstene je čtvrtý prst levé ruky, který je propojen se srdcem. V této kultuře bylo běžné, že Římanky vlastnily dva prsteny. Jeden pro domácí nošení a druhý pro nošení do společnosti.

Později, v období středověku, byl prsten spjat také se sexualitou a byl symbolem panenství a neposkvrnění. Ve vyšších šlechtických vrstvách společnosti byl kladen důraz na čistotu drahokamů a jejich význam. Nejvíce ceněnými kousky byly prsteny s rubíny. Po objevení diamantových dolů v Africe se výrazně zvedla poptávka po prstenech s diamanty, přičemž exkluzivitu tento minerál neztratil dodnes.

Na snubní prsteny bylo nahlíženo rozlišně v závislosti na jednotlivých kulturách. Je však nutné poznamenat, že jsou si všechna pojetí velmi blízká. V dřívějších dobách nasazoval muž snubní prsten ženě, čímž dával ostatním najevo, že je žena jeho. Později prsten označoval znak domova, který budou oba manželé chránit. Dnes si dávají novomanželé prsteny navzájem a dokazují si tak vzájemnou lásku. Kruh, který prsten znázorňuje, symbolizuje nikdy nekončící lásku. Někteří historikové dodávají, že prsten symbolizuje dvě poloviny, které jsou spojeny v nerozdělitelný celek. Je také znakem oboustranné věrnosti, uspokojujícího domova, soudržnosti rodiny a nezlomitelného slibu. Při některých obřadech jsou před nasazením prstenu pronášena slova: „Přijmi tento prsten na znamení mé věrnosti a lásky.“

Symbolika umístění prstenu

Palec

Prsten umístěný na palci je spjat s bohatstvím a statutem moci. Nositel tak vyjadřuje svou nespoutanost a odvážnost. Nejvhodnější prsten k nošení na palci je z praktického hlediska s hladkými okraji. Jelikož je totiž umístěn na kraji ruky, je možné, že by se prsten s kameny či s rustikálním uspořádáním zadrhával o oblečení a mohl by překážet při běžných činnostech. Avšak i prsteny se zaoblenými okraji dokáží vzbudit pozornost a skvěle tak doplňují ostatní prsteny na ruce.

Ukazováček

Prsten umístěný na ukazováčku se může někomu zdát nezvyklý. Pokud totiž považujeme palec za úchytový, krajním prstem se stane ukazováček. Je na něm proto vhodné nosit prsteny, které se nezadrhávají o oděv při každodenních činnostech. Naši předkové však nosili prsteny na ukazováčcích zcela běžně. Na tento prst navlékali přednostně prsteny děděné z generace na generaci, které vyjadřovaly sociální status či rodovou příslušnost.

Prostředníček

Prsten umístěný na prostředníčku může vzbuzovat extravaganci a přitahovat pozornost. Díky ideálnímu místu ve středu ruky se můžete odvázat a nosit na prostředníčku větší a výraznější prsteny než na ostatních prstech.

Prsteníček

Prsten umístěný na prsteníčku je naprostou přirozeností. Vždyť právě díky této tradici získal čtvrtý prst svůj název. Prst je silně spjat s tradicí navlékání a nošení snubního prstene. Zda je však snubní prsten, jenž je symbolem lásky a partnerství, vhodné nosit na pravé či levé ruce, záleží na daném společenství. V různých zemích světa se symbolika proměňuje, všude však platí, že prsten umístěný na prsteníčku odkazuje k láskyplnému svazku. V Evropě jednoznačně převládá tradice nošení zásnubního i snubního prstenu na prsteníčku levé ruky. Běžně je snubní prsten nasazen jako první a je tedy blíže k srdci. Za něj se pak umístí zásnubní prsten. Zmíněná kombinace však rozhodně není pravidlem a pokud vám dva prsteny na prsteníčku nevyhovují, není prohřeškem, že zásnubní prsten přesunete na jiný prst. Pokud se však rozhodnete nosit oba prsteny na prsteníčku, je vhodné se zamyslet nad designem snubního prstenu ještě před koupí, aby se oba prsteny k sobě stylem hodily a neupoutávaly přílišnou nevyžádanou pozornost.

Malíček

Prsten umístěný na malíčku je spjat s vyjádřením příslušnosti k rodině. Na malíček byly navlékány některé prsteny se znaky či symboly spolků. Malíček je nejméně používaným prstem, a proto na něm prsten krásně sedí a příliš nezavazí při žádné činnosti, i když se jedná o krajní prst.

Snubní vs. zásnubní prsten

Jak již bylo výše naznačeno, muži dříve prsteny symbolizující partnerskou lásku nenosili a jejich nošení bylo spjato především se ženami. Do 15. století však nebyl žádný rozdíl mezi zásnubním a snubním prstenem, a proto žena nosila jediný prsten, který jí byl nasazen při svatebním obřadu.

Prsteny měly v dějinách lidstva různé podoby. Zatímco ty první byly upletené z rákosí, další se již vyráběly z odolných kovů, až se nakonec proměnily v prsteny, které známe dnes. A to prsteny s nápisy, symboly, kamínky či jiným půvabným zdobením. Co se týče snubních prstýnků, nejčastěji je na jejich vnitřních stranách vyryto jméno partnera či partnerky, se kterou do svazku vstupujeme, a také datum konání obřadu. Další zdobení prstýnků záleží na požadavcích a stylu novomanželů.

Zásnubní prsten

Zásnubní prsten většinou dostává žena od svého partnera ve chvíli, kdy jí žádá o ruku. Přijetím prstenu mu dokazuje svou věrnost a potvrzuje, že souhlasí se vstupem do manželského svazku. Zásnubní prsten rozeznáme od běžného prstenu dle dvou základních kritérií. Prsten, se kterým je žena požádána o ruku, by měl být jednoduchým kroužkem bez výrazného zdobení, které by odvádělo pozornost od kamene, jenž by měl být hlavním prvkem a pýchou prstene. Diamanty či drahokamy jsou brány jako nezničitelné a věčné – stejně jako láska. Někdy je počet kamínků na prstenu brán jako počet let, do kterých by se měla uskutečnit svatba. Pokud je tedy prsten ozdoben jedním dominantním kamenem, svatba by měla proběhnout do roka a do dne. Zásnubní prsten by měl být ozdoben bílým kamenem, přičemž tato barva symbolizuje nevinnost a čistotu, na kterou byl brán v historii při svatbě důrazný ohled. Nejčastěji tak bývají zvoleny brilianty, zirkony, případně také perly. Nejoblíbenějším kovem je žluté a bílé zlato či platina.

Zásnubní prsteny jsou spíše výhradou žen, zatímco muži si na ně příliš nepotrpí. Mnohdy však žena po žádosti o ruku daruje partnerovi hodinky, opasek, kravatu, kvalitní peněženku, řetízek či jiné praktické doplňky. Alternativou může být také zážitkový poukaz, dovolená nebo wellness pobyt.

Snubní prsteny

Snubní prsteny si navzájem vyměňují novomanželé při svatebním obřadu. Zatímco zásnubní prsten vybírá muž sám jako překvapení pro ženu, snubní prsteny vybírá již pár společně. Na snubním prstenu bývá vyryto jméno partnera a datum svatby. Pár si však může na prsteny poznamenat cokoliv důležitého pro jejich vztah, a to např. místo svatby, den první schůzky, otisk prstu, citát, přezdívky apod. Stejně tak bývají někdy vyryty symboly, např. srdíčko či znamení zvěrokruhu. Oba prsteny by měly být vyrobeny ve stejném stylu a mělo by jít na první pohled poznat, že patří jednoznačně k sobě. Dámský prsten pak bývá doplněn o kamínky či jiné ozdůbky.

Již od dávných dob nosily snubní prsteny pouze ženy. Ve 20. století se však situace proměnila. V období druhé světové války muži odcházeli bojovat daleko od domova a prsten jim sloužil jako vzpomínka na domov, manželku i rodinu. Po skončení války se tento důkaz lásky proměnil v tradici a někteří muži nosí na rukou své snubní prsteny již běžně.

Netradiční snubní prsteny

Každá žena si od malička nemusí přát honosnou svatbu a zároveň každý muž zrovna neplesá z představy dojaté rodiny při svatebním obřadu. Svatba ale nemusí být vždy zařízená podle striktních pravidel. Každý si ji může udělat po svém a stejně tak je možné improvizovat s prsteny. Zajímavým tipem jsou prsteny, které jsou ozdobeny otiskem prstů či dlaně partnerů. Je možné si také nechat vyrobit nedokonalé prstýnky, které znázorňují nedokonalost každého člověka, či jakékoliv prstýnky na přání, které vystihují povahy partnerů. Některé páry si dokonce nechávají prsten na prst vytetovat.

Byl pro vás tento návod přínosný a dobře napsaný?

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 3.1 / 5. Počet hlasujících 10

Zatím nikdo nehlasoval, buď první!

Jak přestat žárlit
Jak přestat žárlit

Žárlivost je vnitřní hlas poháněný strachem. Částečně je evolučně podmíněná a částečně získaná v průběhu života. Intenzita tohoto nutkavého pocitu >>>

Jak zachránit vztah
Naštvaná žena na posteli

Láska je volba a záleží na vás, zda se rozhodnete do vztahu čas a energii ještě investovat. Minulost sice vymazat >>>

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *