Kontrolky v autě a jejich význam

Význam kontrolek v autě

4.1
(81)

Kontrolky jsou přesně tou záležitostí, o kterou se zajímáme až ve chvíli, kdy se něco pokazí. Dokud se některá z kontrolek nerozsvítí, často ani mnoho z nás netuší, co jednotlivé symboly znamenají. Co tedy jednotlivé kontrolky v autě znamenají? Kontrolky jsou velmi důležité a chrání nejen naše vozidlo před poškozením, ale také naše bezpečí na cestách. Proto je nutné svítící kontrolku nikdy nepřehlížet a buďto vyřešit daný problém na vozidle samostatně, nebo co nejdříve dopravit auto do servisu. V tomto přehledu naleznete vysvětlivku k těm nejčastějším kontrolkám.

Barevné odlišení kontrole

Kontrolek je v autě několik a ne vždy si pamatujeme, na jaký problém každá z nich upozorňuje. Z autoškoly bychom si však měli všichni pamatovat alespoň to, že se kontrolky od sebe barevně liší. Konkrétně jsou rozděleny dle důležitosti do tří kategorií, abychom jako řidiči byli ihned schopni diagnostikovat, jak závažná bude náprava problému.

Kontrolky svítící zeleně, modře či někdy také bíle nejčastěji značí aktivování určitého systému. Pokud se však rozsvítí nebo začne blikat kontrolka v oranžové či žluté barvě, měli bychom zbystřit, i když se stále jedná o závady, které je možné vyřešit až po dojetí do cíle. Do poslední kategorie se řadí kontrolky svítící červeně. Jestliže si všimnete rozsvícení takové ikonky, je potřeba ihned zastavit a vypnout motor. V žádném případě v těchto situacích nepokračujte v jízdě, jelikož by mohlo dojít k vážnému poškození vozidla, které by nesporně odlehčilo vaši peněženku. Některé červené kontrolky slouží také k připomenutím důležitých bezpečnostních úkonů.

Zelené a modré kontrolky v autě

Zeleně či modře svítící kontrolky slouží především k informování o aktivování systému.

kontrolka rozsvícená světla

Rozsvícená světla
Informuje o rozsvícených vnějších světel.

kontrolka potkávací světla

Potkávací světla
Rozsvítí se při zapnutí potkávacích světel.

kontrolka dálková světla

Dálková světla
Rozsvítí se při zapnutí dálkových světel.

kontrolka aktivace tempomatu

Aktivace tempomatu
Signalizuje spuštění tempomatu, tedy automatického regulování rychlosti. Blikající kontrolka upozorňuje na překročení limitu rychlosti či na závadu v tomto systému.

kontrolka sešlápnutí brzdového pedálu

Sešlápnutí brzdového pedálu
Informuje o nutnosti sešlápnutí brzdového pedálu, a to při nastartování vozidla.

Bílé kontrolky v autě

kontrolka směrová světla

Směrová světla
Kontrolka bliká v případě aktivování směrového světla. V závislosti na spuštění levého či pravého směrového světla bliká příslušná šipka. Při spuštění výstražného světelného zařízení blikají obě šipky zároveň.

kontrolka zadní mlhové světlo

Zadní mlhové světlo
Tato kontrolka se aktivuje v případě rozsvícení zadního mlhového světla.

kontrolka žhavení

Žhavení
Kontrolka se vyskytuje především ve starších dieselových vozidlech, ve kterých probíhá před nastartováním nahřívání motoru. Řidič by měl počkat a nastartovat až ve chvíli, kdy kontrolka zhasne.

kontrolka sněhová vločka

Sněhová vločka
Kontrolka upozorňuje řidiče před nízkými teplotami, které jsou často spojeny s nebezpečím na vozovce, jímž může být zamrzlý sníh, námraza apod.

kontrola upozornění na nízkou teplotu

Upozornění na nízkou teplotu
Kontrolka upozorňuje řidiče na pokles venkovní teploty, která může být spojena s nebezpečím na vozovce.

kontrolka vzduchový filtr

Vzduchový filtr
Kontrolka se rozsvítí v případě nutnosti vyměnit znečištěný vzduchový filtr. Tento filtr je potřeba vyměnit (pokud se jedná o papírový filtr) nebo vyklepat (pokud se jedná o bavlněný filtr).

kontrolka parkovací asistent

Aktivní parkovací asistent
Kontrolka značí aktivaci parkovacího asistenta. Jestliže dojde k závadě na senzorech vozidla či k poškození kontrolky, začne tato ikonka blikat oranžově.

kontrolka motoru

Kontrolka motoru
Kontrolka značí problém s motorem. V některých případech je problémem zapalování, jindy čištění výfukových plynů nebo neoptimální vstřikování paliva. Při rozsvícení této kontrolky se aktivuje nouzový režim vozidla a řidič tak musí odvézt vozidlo do servisu.

kontrolka servisu

Servis
Kontrolka servisu se rozsvěcuje ve dvou případech. V prvním případě se jedná o předem plánovanou servisní prohlídku, ve druhém případě se rozsvítí ve chvíli, kdy systém vyhodnotí závadu, kvůli které je nutné navštívit servis.

kontrolka informace

Informace
Kontrolka s písmenem „i“ upozorňuje na zprávu či informace, které by si měl řidič přečíst na displeji přístrojové desky.

kontrolka deaktivovaného airbagu

Kontrolka deaktivovaného airbagu
Rozsvícení této kontrolky upozorňuje na deaktivaci ochranného airbagu na místě spolujezdce. Airbagy je nutné vypínat, pokud je na místě spolujezdce připevněná dětská sedačka. Po odejmutí sedačky však nikdy tuto kontrolku neignorujte.

Oranžové kontrolky v autě

kontrolka přední mlhové světlomety

Přední mlhové světlomety
Kontrolka se rozsvítí při zapnutí předních mlhových světel.

kontrolka automatického sklonu světlometů

Kontrolka automatického sklonu světlometů
Kontrolka signalizuje poruchu systému automatického přepínání dálkových a potkávacích světel. Ruční ovládání by však nemělo být narušeno.

kontrolka adaptivního předního osvětlení AFL

Kontrolka adaptivního předního osvětlení AFL
Kontrolka signalizuje poruchu v systému adaptivního osvětlení, které se touto příčnou nebude automaticky přizpůsobovat jízdním podmínkám.

kontrolka dešťového a světelného senzoru

Kontrolka dešťového a světelného senzoru
Kontrolka se rozsvítí v případě, kdy dojde k poškození čidla. Následkem této poruchy je nefunkční technologie, a to např. automatické stírání oken.

kontrolka odmrazování a odmlžování (čelního) skla

Kontrolka odmrazování a odmlžování (čelního) skla
Svítící kontrolka signalizuje aktivování odmrazování či odmlžování skla. Jestliže kontrolka bliká, došlo v tomto systému k poruše.

kontrolka odmrazování a odmlžování zadního skla (a zpětných zrcátek)

Kontrolka odmrazování a odmlžování zadního skla (a zpětných zrcátek)
Kontrolka signalizuje aktivní odmrazování zadního skla a zpětných zrcátek. Blikající kontrolka upozorňuje na problém v systému zajišťujícím odmrazování.

kontrolka dešťového senzoru stěračů

Kontrolka dešťového senzoru stěračů
Kontrolka signalizuje aktivování dešťového senzoru. Při nepříznivých jsou automaticky spuštěny stěrače pro zajištění bezpečnější jízdy. Tento senzor je potřeba deaktivovat při umývání vozidla v automatické myčce.

kontrolka poruchy brzdového světla

Kontrolka poruchy brzdového světla
Kontrolka se rozsvítí při sešlápnutí brzdového pedálu a upozorňuje na nefunkční žárovku brzdového světla. Žárovku je potřeba zkontrolovat a případně ji vyměnit za novou.

kontrolka poruchy žárovek

Kontrolka poruchy žárovek 
Kontrolka se rozsvítí v případě prasknutí nebo poškození některé ze žárovek, přičemž je potřeba tyto žárovky co nejdříve nahradit funkčními.

kontrolka tlaku v pneumatikách

Kontrolka tlaku v pneumatikách
Jestliže se rozsvítí tato kontrolka, je potřeba zkontrolovat, zda je v pneumatikách optimální tlak.

kontrolka opotřebení brzdových destiček

Opotřebení brzdových destiček
Kontrolka signalizuje nevyhovující stav brzdových destiček. Po rozsvícení této signalizace je vhodné navštívit co nejdříve servis a destičky nechat vyměnit za nové.

kontrolka posilovače řízení

Kontrolka posilovače řízení
Rozsvícení této kontrolky signalizuje poruchu v hydraulickém nebo elektronickém posilovači řízení. Kontrolka může svítit dvěma barvami. Žlutě – funkce posilovače je snížená – nebo červeně – hlásí výpadek celého systému, což má za následek zrušení posilovacího účinku.

kontrolka hladina kapaliny v nádržce ostřikovačů

Hladina kapaliny v nádržce ostřikovačů
Pokud se rozsvítí tato kontrolka, je potřeba doplnit kapalinu do ostřikovače.

kontrolka vody v palivové nádrži

Kontrolka vody v palivové nádrži
Kontrolka signalizuje přítomnost škodlivého množství vody v nádrži.

kontrolka filtru pevných částic (DPF)

Kontrolka filtru pevných částic (DPF)
Kontrolka při rozsvícení upozorňuje na detekci zaneseného filtru sazemi, které lze snadněji spálit jízdou při vyšších otáčkách.

kontrolka segmentu v palivovém filtru

Kontrolka segmentu v palivovém filtru
Kontrolka upozorňuje na přítomnost škodlivého množství vody v palivovém filtru. Pro odstranění této závady je nutné vodu vypustit, případně pak vyměnit filtr.

kontrolka řídicí jednotky motoru

Kontrolka řídicí jednotky motoru
Kontrolka signalizuje závadu v motoru, přičemž poškození může být způsobeno poruchou v zapalování, natankováním nevhodného paliva apod.

kontrolka poruchy automatické převodovky

Kontrolka poruchy automatické převodovky
Kontrolka signalizuje poruchu automatické převodovky. Při jejím rozsvícení není doporučeno pokračovat v jízdě a je vhodné vyhledat servis.

kontrolka HDC (Hill Descent Control)

Kontrolka HDC (Hill Descent Control)
Kontrolka se rozsvítí při aktivování asistenta automatické stabilizace určeného pro sjezd z prudkého kopce.

kontrolka ECO režimu

Kontrolka ECO režimu
kontrolka signalizuje ekonomický provoz a rozsvítí se ve chvíli, kdy zapneme ekologický mód, nebo pokud systém vyhodnotí jízdu jako ekonomickou.

kontrolka omezovače rychlosti

Kontrolka omezovače rychlosti
Tato kontrolka svítí zeleně, pokud je aktivován systém omezovače rychlosti.

kontrolka sešlápněte spojku

Sešlápněte spojku
Kontrolka připomíná řidiči, aby sešlápnul před nastartováním motoru spojku.

kontrolka tažného zařízení

Kontrolka tažného zařízení
Kontrolka se rozsvítí v případě odpojení tažného zařízení.

kontrolka klíč není detekován

Klíč není detekován
Kontrolka signalizuje, že systém nedetekoval elektronický klíč, přičemž jeho nejčastější příčinou je vybití baterie.

Červené kontrolky v autě

kontrolka bezpečnostních pásů

Kontrolka bezpečnostních pásů 
Kontrolka signalizuje, že nejsou u řidiče či spolujezdce zapnuty bezpečnostní pásy.

kontrolka otevřených dveří

Kontrolka otevřených dveří
Kontrolka upozorňuje řidiče na otevřené dveře ve vozidle.

kontrolka otevřené přední kapoty motoru

Kontrolka otevřené přední kapoty motoru
Kontrolka upozorňuje na otevření přední kapoty.

kontrolka otevřeného zavazadlového prostoru

Kontrolka otevřeného zavazadlového prostoru
Kontrolka upozorňuje na otevřený zavazadlový prostor.

kontrolka nízké hladiny paliva

Kontrolka nízké hladiny paliva
Kontrolka upozorňuje na nízkou hladinu paliva.

kontrolka parkovací brzdy

Kontrolka parkovací brzdy
Kontrolka signalizuje zataženou ruční brzdu.

kontrolka brzd

Kontrolka brzd 
Kontrolka upozorňuje na nedostatek brzdové kapaliny v nádrži nebo na zaraženou ruční brzdu.

výstražná kontrolka ABS

Výstražná kontrolka ABS (Anti-lock Brake System)
Kontrolka upozorňuje na poruchu systému ABS.

kontrolka airbagů

Kontrolka airbagů
Kontrolka upozorňuje na poruchu bezpečnostních prvků vozidla a jejich neoptimální stav.

kontrolka bezpečné vzdálenosti

Kontrolka bezpečné vzdálenosti
Kontrolka upozorňuje řidiče na nedostatečný rozestup od vozidla.

kontrolka adaptivních tlumičů pérování

Kontrolka adaptivních tlumičů pérování
Kontrolka upozorňuje na poruchu v systému pružení. S tímto problémem je vhodné zavítat co nejdříve do servisu.

kontrolka akumulátoru (baterie)

Kontrolka akumulátoru (baterie)
Kontrolka upozorňuje na poruchu v akumulátoru.

kontrolka tlaku a teploty motorového oleje

Kontrolka tlaku a teploty motorového oleje
Kontrolka upozorňuje na nízký tlak oleje, na nedostatečné množství oleje nebo jeho vysokou teplotu. Při rozsvícení této signalizace a detekování vysoké teploty oleje je vhodné se vyhnout jízdě ve vysokých otáčkách.

kontrolka závady vzduchového podvozku

Kontrolka závady vzduchového podvozku
Kontrolka signalizuje poruchu vzduchových tlumičů. Při rozsvícení této signalizace je potřeba ihned navštívit servis.

kontrolka katalyzátoru

Kontrolka katalyzátoru
Kontrolka upozorňuje na poruchu katalyzátoru.

kontrolka teploty chladicí kapaliny motoru

Kontrolka teploty chladicí kapaliny motoru
Kontrolka se rozsvítí ve chvíli, kdy je teplota kapaliny vysoká a dochází k přehřátí motoru. Je nutné co nejdříve zastavit, vypnout motor a nepokračovat v jízdě alespoň 20 minut.

kontrolka bezpečnosti vozidla

Kontrolka bezpečnosti vozidla
Kontrolka signalizuje poruchu v oblasti elektronického klíče či s ovládacím modulem vozidla.

kontrolka baterie v klíčí s dálkovým ovládáním je slabá

Baterie v klíčí s dálkovým ovládáním je slabá
Kontrolka upozorňuje na vybitou baterii v ovládacím modulu, přičemž je vhodné vyměnit baterie všech klíčů.

kontrolka vybočení z jízdního pruhu

Kontrolka vybočení z jízdního pruhu
Zeleně svítící kontrolka signalizuje aktivaci asistenta. Červená barva upozorňuje na obtíže s detekcí jízdních pruhů.

kontrolka ochranného systému vozidla

Kontrolka ochranného systému vozidla
Kontrolka signalizuje uzamknuté řízení.

Upozornění: Ne všechny typy aut mají všechny tyto kontrolky a upozornění.

Byl pro vás tento návod přínosný a dobře napsaný?

Klikni na hvězdičky pro hodnocení!

Průměrné hodnocení 4.1 / 5. Počet hlasujících 81

Zatím nikdo nehlasoval, buď první!

Jak najít a zkontrolovat VIN kód
Hledáme VIN kód u auta

Tak jako má každá společnost v České republice přidělené identifikační číslo (IČO), tak také auta mají speciální označení, kterému říkáme zkráceně >>>

Kdy vyměnit rozvody
Kontrola rozvodů

Rozvody jsou součástí každého automobilu. Časem dochází k jejich opotřebení, a proto je třeba je vyměnit. Rozvody nemusí být nejlevnější >>>

2 Comments
  • stále nemohu nikde najít seznam varovných kontrolek upozorňujících na chybu -problém na autě .Třeba ,zasekl se mi termostat a na palubovce se ukázal Code4 .Až po konzultaci s opravářem jsem se dozvěděla o co se jedná.Seznam bych si chtěla vytisknout .V manuálu nic není.Jde mi konkrétně o Opel Meriva 2014 DĚKUJI

    • Dobrý den, Zdeňko, zkusili jsme najít seznam chyb pro Opel Meriva 2014 a opravdu jsme to našli v manuálu 🙂
      Popis chyb - CODE
      Doufáme, že jsme vám pomohli.

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *